• Theo van Dam - Culemborg

Doe mee(r) regeling bevordert sociale participatie ouderen

CULEMBORG Om de sociale participatie van ouderen met een kleine beurs te bevorderen, heeft de gemeente Culemborg de Doe Mee(r) regeling. De uitvoering van de Doe mee(r) regeling is in handen van ElkWelzijn en partners. Het totale beschikbare budget bedraagt 14.000 euro voor 2017. Het beschikbare bedrag per individu bedraagt maximaal 120 euro in 2017. Voor het totale budget geldt op=op. Aanvragen die niet meer gehonoreerd kunnen worden, komen wel als eerste in aanmerking voor het volgende kalenderjaar.

Het doel van de regeling is het mogelijk te maken dat zelfstandig wonende ouderen in Culemborg met een kleine beurs mee kunnen blijven doen aan sociale activiteiten, door het verlagen van financiële drempels. Het gaat om ouderen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd.

Naast activiteiten buitenshuis, in (georganiseerd) gezelschap van anderen, of een zelfstandige, meer individuele, activiteit kan de regeling ook gebruikt worden voor kosten die verbonden zijn aan telefonie, internet of televisie. Daarnaast kan de regeling gebruikt worden voor maaltijden buiten de deur en/of een kopje koffie of thee buiten de deur. Het bedrag wordt in overleg met de aanvrager op een passende wijze beschikbaar gesteld.

Een aanvraag moet worden ingediend door een intermediair. Intermediairs zijn de ouderenadviseur van ElkWelzijn, intermediairs bij het algemeen maatschappelijk werk of de formulierenbrigade.