• Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody

Dreigende sluiting zwembad De Waterlinie afgewend

CULEMBORG Met ingang van 1 september 2019 neemt Optisport de dagelijkse bedrijfsvoering en exploitatie van zwembad De Waterlinie over van Stichting Zwembad Culemborg voor de periode van tien jaar. SZC blijft nog wel eigenaar van het zwembad. Hiermee is de dreigende sluiting van het zwembad (voorlopig) van de baan. Wel zijn er nog haken en ogen aan het alternatieve plan, die in de nabije toekomst nog van invloed kunnen zijn op het aangenomen raadsbesluit.

door Tanja Moody

Op 20 juni besloot de gemeenteraad om Stichting Zwembad Culemborg de gelegenheid te bieden met een alternatief plan te komen. Anders had het zwembad op voorstel van het college per 1 juli 2020 moeten sluiten, omdat de exploitatie (standaard gerekend over 40 jaar) veel meer zou kosten dan de beschikbare financiële middelen. SZC wilde dat de raad nog voor het zomerreces zou besluiten, om de continuïteit niet in gevaar te brengen. In enkele weken tijd is door SZC een marktconsultatie gestart, de keuze gemaakt voor Optisport, het plan door een externe partij getoetst en door het college als 'haalbaar' beoordeeld. Onlangs is het plan door SZC gepresenteerd en vorige week maandag uitgebreid in de raadscommissie besproken.

ONZEKERHEID Op donderdag 18 juni werd het raadsvoorstel na lang debat met een ruime meerderheid aangenomen. D66 (2), GroenLinks (4), Culemborg van Nu (3), CDA (2) en Culemborg Centraal (1) stemden voor, terwijl VVD (4), SP (1), PvdA (1) en CU (2) de bezwaren te groot vonden en het plan wegstemden. Vooral de onzekerheid of een partij als SZC wel of niet aanbestedingsplichtig is, woog zwaar. Door een externe adviseur wordt de stichting in ieder geval aangeraden de overeenkomst kenbaar te maken via Tenderned, zodat partijen in het geweer kunnen komen. Sportfondsenbad Nederland heeft al laten weten naar de rechter te stappen. Ook Laco, dat onder meer zwembaden exploiteert, voelt zich naar verluidt gepasseerd. Een andere onzekerheid is de verrekenbaarheid van de btw, hiaten in de opbouw van reserves voor groot onderhoud vanaf jaar 11 en sommige raadsleden ergeren zich aan de eis van geheimhouding voor sommige documenten.

VOORSTEMMERS Voorafgaand aan het politieke debat kregen alle fracties de gelegenheid om hun 'zienswijzen, gevoelens en dilemma's' toe te lichten. D66 is het meest helder in de uitleg. De raad was op 20 juni unaniem in het besluit dat SZC met een eigen plan mocht komen. ,,Een goede deal", vindt Rinske van Noortwijk. ,,Een deal die binnen de financiële kaders blijft, de toets op haalbaarheid doorstaat én op draagvlak van gebruikers kan rekenen en daarmee dus aan alle voorwaarden voldoet. SZC heeft geleverd op onze vraag en wij moeten als goede bestuurders 'B' zeggen, daarom gaan we vanavond instemmen."

Het plan kan ook op goedkeuring rekenen van GroenLinks, hoewel binnen die fractie flink is geworsteld en de beslissing zwaar viel. Vooral een mogelijke sluiting van het zwembad als er een rechtszaak komt. Toch is GroenLinks voor, omdat het 'de beste kans op continuïteit is voor alle gebruikers'.

Peter Bos (Culemborg van Nu) is blij te vernemen dat een commerciële partij denkt de exploitatie beter te kunnen. ,,Zelfs vijf marktpartijen rennen naar Culemborg om het over te willen nemen." Ook hij heeft gemengde gevoelens door de enorme tijdsdruk en dat het juridisch nog niet helemaal is uitgezocht. Toch instemming, om geen schade in de continuïteit te veroorzaken.

Machid El Boustati (Culemborg Centraal) twijfelt ook. Hij geeft het college het voordeel van de twijfel, mede door de toezeggingen die zijn gedaan door het college. Marco van Zandwijk (CDA) heeft alle vertrouwen in de aanpak, maar wil wel een vinger aan de pols voor de langere termijn. Later op de avond wordt zijn motie door de raad aangenomen.

TEGENSTEMMERS Het plan is in alle haast in elkaar gezet en er zijn te veel haken en ogen. De (geheime) stukken zijn zelfs tot vlak voor aanvang van de vergadering toegestuurd. Overleg met deskundigen is daarom niet meer mogelijk. Daarom stemt Fouad Sidali (PvdA) tegen het raadsvoorstel. Hij wil niet onder druk worden gezet en pleit voor een zorgvuldigere aanpak waarbij de raad grip houdt; dat kan via een aanbesteding (die over het algemeen 3-6 maanden duurt). Ook Thijs Heemskerk is tegen. 'Haastige spoed is zelden goed', maar vooral omdat hij geen vertrouwen heeft door het optreden van het college.

Han Braam (VVD) ziet een hiaat in de reservering voor groot onderhoud op langere termijn en keurt het voorstel daarom af. Zijn amendement om het op te lossen wordt door de raad afgewezen. Ten slotte waarschuwt Daniel Jumelet (ChristenUnie), de indiener en initiatiefnemer om SZC een kans te gunnen met een eigen plan te komen, de dreigende rechtszaak over de aanbesteding niet te bagatelliseren. ,,Het besluit kunnen we op deze manier niet nemen. Er moet eerst meer duidelijkheid komen."

FINANCIËLE GEVOLGEN Een uur later blijkt dat het politieke debat geen van de raadsleden van besluit heeft doen veranderen. Het aangenomen raadsvoorstel houdt in dat de jaarlijkse subsidie met 16.000 euro wordt verhoogd van 278.000 naar 294.000 euro. Er is een extra eenmalige subsidie van 118.000 euro, bovenop de 220.000 euro die reeds op 20 juni was vastgesteld. Verder is het btw-risico voor de gemeente jaarlijks 40.000 euro. In jaar 11 houdt de gemeente rekening met een aanvraag vanuit SZC voor groot onderhoud.

Indien het besluit was weggestemd, was het ongewis geweest of zich andere haalbare plannen hadden aangediend. SZC zou geen bedrijfscontinuïteit kunnen garanderen wat op zeer korte termijn tot sluiting van het zwembad zou leiden. Als SZC zou worden opgeheven, staat de gemeente nog garant voor de lening van 4,7 miljoen aan de NWBbank en er is sprake van een fiscale vordering van 600.000 euro. Indien alsnog weer sprake is van een opstart, dan zijn de kosten waarschijnlijk voor rekening van de gemeente Culemborg.

Alle documenten zijn te vinden via de raadsinformatiepagina: https://culemborg.raadsinformatie.nl/vergadering/566680/Gemeenteraad%2018-07-2019