• Monumentendag: watertoren laat publiek dromen over toekomst.

    Droneproducties.nl
  • Notaris en bestuur Stichting Watertoren Culemborg. Ronald Wielinga (secretaris), Jan van Dongen (voorzitter), Arjen Schamhart (secretaris), Xander Salari, Carleen Mesters.

    Simon Dijk

Dromen Watertoren komen dichterbij

Verkoopprocedure start voorjaar 2016

door Simon Dijk

CULEMBORG De recent definitief opgerichte Stichting Watertoren Culemborg houdt zaterdag 21 november een Droom & Daad Dag in het Stadhuis op de markt. Die dag brengt plannenmakers, ondernemers, beleggers, deskundigen, overheden en architecten bij elkaar. Een kans om als Culemborgers te zorgen dat het watertorengebied van waarde blijft voor de stad en handen en voeten te geven aan de dromen die er zijn.

Bijzondere objecten en gebieden die geen functie meer hebben een goede bestemming geven, dat is wat waterleidingbedrijf Vitens serieus wil. In Culemborg zijn de Watertoren en het Oude Pompgebouw al 10 jaar niet meer in gebruik. Voor Vitens tijd om voorjaar 2016 het gebied en de gebouwen te verkopen. Anne-Marie Brouwer van Stichting Watertoren Culemborg: ,,Het is niet de bedoeling dat het een weggever wordt. Er moet een duurzaam plan komen met een gezonde bedrijfsvoering, maatwerk passend bij de omgeving."

Ook de gemeente staat achter het behoud van de cultuurhistorie op deze plek. De stichting deed samen met Vitens al veel voorwerk. Een brainstorm door stakeholders en belangstellenden leverde in 2014 al uitgebreide toekomstbeelden op. Van city spa, theetuin, wereldkeuken en (zorg)horeca tot ambachtelijke werkplaats, educatie en atelier. Op een rustige plek die uitnodigt tot ontmoeten, beleven, ontspannen en participeren.

BURGERPARTICIPATIE Het ontwikkelen van een plan 'van onderaf' pakte in Culemborg al een paar keer goed uit. Zoals bij Werk aan het Spoel, bij de Haven en De Gelderland. Brouwer: ,,In de vastgoedwereld verandert er veel. Vroeger had je een ontwikkelaar die dacht: ik koop het wel. Nu komen initiatiefnemers, gebruikers en financiers al in een vroeger stadium bij elkaar, zodat een plan meer gedragen wordt door mensen die echt iets willen maken van een plek."

Stagiair bouwtechnische bedrijfskunde Peter-Jack de Koster zal de herontwikkeling op basis van burgerparticipatie op de voet volgen. Brouwer hoopt dat de spirit die in Culemborg hangt ook hier gaat werken. Ze nodigt dan ook mensen met een droom en partners die dat technisch of financieel mogelijk willen maken van harte uit. Het programma van 12.00 tot 16.00, op de Oude Vismarkt 4, start met een introductie en lunch om vervolgens dromen te vertalen naar realistische ideeën en daden. Aanmelden: contact@watertorenculemborg.nl. Informatie: Arjen Schamhart (arjen@watertorenculemborg.nl, 06 21 53 86 68) of Anne-Marie Brouwer (anne-marie@watertorenculemborg.nl, 06 51 18 66 28) en op internet.