• De kinderen uit de kinderkerk geven zelfgemaakte papieren bloemen als welkom

    Wim de Bruijne
  • Ds. Klaas Spronk bevestigd ds. Elsje Braam

    Wim de Bruijne

Een rappende start van de nieuwe dominee

CULEMBORG Afgelopen zondag werd ds. Elsje Braam (62) bevestigd als nieuwe predikant voor de wijkgemeente Open Hof in Culemborg. Samen met de wijkgemeente Barbarakerk vormen beide wijkgemeenten sinds de fusie in 2011 de Protestantse gemeente Culemborg.

De kerkzaal was tot de laatste plaats bezet in deze feestelijke dienst. Alle aanwezigen werden door de ouderling van dienst Cees van Bockel, tevens voorzitter van de wijkkerkenraad, welkom geheten. Onder hen o.a. de burgemeester van Culemborg, de voorzitter en Imam van de Turkse moskee en afgevaardigden van een aantal kerkgenootschappen. De dienst werd geleid door de predikanten ds. Klaas Spronk (voormalig predikant van de Open Hof) en ds. Henri Veldhuis de predikant van de Barbara wijkgemeente. De muzikale begeleiding werd verzorgd door de organist Harm van Urk.

In het eerste deel van de dienst werd stilgestaan bij de belangrijke taken van de predikant zoals het dopen, de uitleg van de bijbel en het vieren van de dienst van brood en wijn (heilig avondmaal). Dat gebeurde aan de hand van de symbolen doopvont, avondmaalservies en preekstoel. Daarna volgde de inzegening door ds. Spronk, daarbij geassisteerd door ds. Veldhuis als vertegenwoordiger van de Barbarakerk en Cees van Bockel, vertegenwoordiger van de Open Hof wijkgemeente.

Ds. Braam hield vervolgens de preek. Maar voordat ze dat deed introduceerde ze zichzelf met een swingende raptekst. Daarin formuleerde ze een aantal persoonseigenschappen en taken van een dominee. Uit het overweldigende applaus bleek dat de kerkgangers deze presentatie zeer waardeerden. Zowel qua vorm als inhoud. Na de preek kwamen de kinderen terug uit de kindernevendienst. Ze hadden allemaal een papierenbloem gemaakt die samen een mooie bos vormden.

Na de dienst was er een gezellige ontmoeting waarbij velen ds. Braam welkom heetten. Tijdens deze receptie sprak eerst burgemeester Gerdo van Grootheest ds. Braam toe. Hij hoopte dat ze zich snel thuis voelt in de mooie stad Culemborg. Daarbij refereerde hij aan zijn eigen kennismaking als nieuwe burgemeester. Vervolgens sprak de voorzitter van de wijkkerkenraad Open Hof nog een paar woorden en overhandigde haar een beeldje dat "verbinding" uitbeeldt. Daarbij gaat het ook om de verbinding tussen de kerk en de samenleving. Ten slotte overhandigde hij haar de sleutel van de Open Hof.