• Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg

Eenjarig Senioren Collectief wil zich verder ontwikkelen

CULEMBORG Vorige week kwamen bestuur en vrijwilligers van Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC) bij elkaar om stil te staan bij het eenjarig bestaan en elkaar meteen een goed jaar toe te wensen. Voorzitter Hennie Smidt gaf in haar toespraak aan trots te zijn op de vrijwilligers die het nieuwe SSCC hebben gesteund en hebben meegewerkt aan de doorstart en de ontwikkeling van een nieuwe ouderenorganisatie in Culemborg.

,,We willen een draagvlak zijn voor ouderen, diensten en activiteiten aanbieden", aldus Smidt. Zij merkte op dat de Stichting bestaat zonder geldelijke steun van instanties en geen leden kent en dat daar wel verandering in moet worden gebracht. De Stichting is nu bezig om hen die financieel willen steunen, vriend te maken van SSCC. Met het geld van deze vrienden kunnen er dan meer activiteiten worden georganiseerd. Dat dit aan behoefte voldoet, bleek wel uit de massale opkomst bij de middag over de Culemborgse meubelindustrie. Na afloop werd gevraagd om meer van zulke bijeenkomsten te organiseren.

,,SSCC heeft inmiddels al veel contacten en wordt in Culemborg op vele tereinen gehoord en gewaardeerd", aldus Smidt. Zo wordt er op 24 januari samen met de PCOB, KBO en Elk Welzijn een bijeenkomst gehouden voor diverse organisaties in Culemborg die te maken hebben met ouderen en die hun activiteiten aanbieden. Het thema van de middag is: Ouderen & Ontmoeting. Op deze middag wordt met de verschillende organisaties stilgestaan bij wat er bijvoorbeeld al wordt gedaan voor ouderen, waar behoefte aan zou kunnen zijn, wat ouderen zou kunnen aanspreken als zij graag een ontmoeting willen en wat in Culemborg wordt gemist.

na de toespraak werd een toost uitgebracht op de toekomst van de Stichting Senioren Collectief Culemborg. De voorzitter sprak de hoop uit dat, door de geweldige inzet van de vrijwilligers en met geldelijke steun van vrienden, de Stichting haar huidige activiteiten en de uitgifte van het gratis informatieblad voor 65 plussers "De Kijker" kan blijven uitvoeren en liefst uit te breiden met nog meer diensten en activiteiten voor de senioren van Culemborg.