• Martin Smaling

Eindelijk schot in de zaak

CULEMBORG De natuur heeft ruim 5 jaar haar gang kunnen gaan op de plaats waar tot 2013 het postkantoor stond maar nu is er dan toch een gegadigde gevonden voor het terrein aan 't Jach. Hoewel op het advertentiebord van de makelaar nog TE KOOP staat is het terrein al even geleden aan een projectontwikkelaar verkocht die plannen heeft voor woningbouw en die binnenkort met concrete voorstellen naar buiten zal treden.

De gemeente heeft eerder al aangegeven positief tegenover woningbouw op de betreffende locatie te staan waarbij moet worden opgemerkt dat er niet te veel de hoogte in mag worden gebouwd, onder meer vanwege de windvang van de tegenoverliggende molen. Inmiddels is met een sonderingswagen de bodemsamenstelling onderzocht; afhankelijk van de mechanische weerstand van de verschillende bodemlagen kan zo worden bepaald hoe diep de funderingspalen de grond in moeten worden geheid of geboord.