• ANP Lex van Lieshout

Eindelijk zicht op zachter water voor Culemborg

CULEMBORG Al enkele keren eerder aangekondigd, maar tot nu toe uitgesteld: Vitens bouwt vanaf 2020 een onthardingsinstallatie voor productiebedrijf Culemborg. Het kraanwater van productiebedrijf Culemborg wordt op dit moment niet onthard. Het water in Culemborg is van een gemiddelde hardheid: 11,7 °DH (Duitse hardheid). Er is geen drinkwaternorm die verplicht om het drinkwater te ontharden, wel hanteert Vitens eigen grens- en drempelwaarden. De grenswaarde die Vitens hanteert voor de hardheid van kraanwater is 11,2 °DH. Na de bouw van de onthardingsinstallatie zou de hardheid naar verwachting 7,5 °DH bedragen. Daarmee krijgt Culemborg in de toekomst aanzienlijk zachter water. Dat is beter voor het milieu (er hoeft bijvoorbeeld minder zeep gebruikt te worden) en voor de levensduur van huishoudelijke apparatuur.

Vitens is bezig met de planvorming en voorbereidingen voor de realisatie van de onthardingsinstallatie langs de Rijksstraatweg voor productiebedrijf Culemborg. Onderdeel van de planvorming is een openbare ruimtelijke procedure; een zogenaamde bestemmingsplanwijziging. Als Vitens goedkeuring krijgt van het college van B en W voor de plannen, vinden de werkzaamheden plaats in de periode 2020 tot 2021.