• Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg

Elisabeth-hof verrast met mooi cadeau

CULEMBORG Woensdag 12 september is de officiële overhandiging geweest van de CRDL (spreek uit "kreddel") aan de bewoners van de kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie in het Elisabeth-Hof in Culemborg.

Twee mensen maken een verbinding door met de ene hand de CRDL vast te houden en met de andere hand elkaar aan te raken; strelen of tikken met de vingertoppen op de huid. Deze aanrakingen kunnen meer dan vijfentwintig verschillende geluiden geven, zoals diverse stadsgeluiden, muziekinstrumenten, huisdieren, zen klanken, zeegeluiden en vogels.

De CRDL biedt personeel en familie extra mogelijkheden met de dementerende bewoner c.q. familielid contact te leggen. De geluiden en de aanraking prikkelen de hersenen, leiden tot een gesprek en een fijn contact.

De aanschaf is mogelijk gemaakt door een schenking van familie en vrienden van een bewoner van het Elisabeth-Hof en de Stichting Samen Verder uit Culemborg. Familie en personeel van Elisabeth-Hof is enorm dankbaar voor deze schenking.