• Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg

'Energiewinst Pavijen' van start

CULEMBORG Op 11 september is Vrijstad Energie officieel van start gegaan met 'Energiewinst Pavijen' bij Autogroep Visscher op het bedrijventerrein in Culemborg. Tussen de auto's en met zicht op de windmolens liet een dertigtal belangstellenden zich informeren.

,,Als voortrekker vervult u een belangrijke voorbeeldfunctie voor uw collega's", zo hield gespreksleider Martin Kloet van MKB Nederland de aanwezigen voor. Deelnemers maken gebruik van een digitale 'tool' waarmee het energieverbruik wordt bijgehouden. Daarmee komen besparingskansen in beeld en kunnen maatregelen worden genomen. Energieadviseurs van Vrijstad Energie, de lokale energiecoöperatie, begeleiden de deelnemende bedrijven. Advieskosten worden terugverdiend vanuit de besparing op het energieverbruik. Bovendien kan de gemeente Culemborg voorfinanciering regelen voor de eerste 25 inschrijvers.

Burgemeester Gerdo van Grootheest verzorgde de aftrap tijdens de bijeenkomst. Na bijna 100 dagen burgemeesterschap sprak hij zijn bewondering uit voor de bereidheid in Culemborg, ook bij ondernemers, om zelf aan de slag te gaan en initiatieven te ondernemen. ,,De gemeente kan vooral een rol spelen in het bij elkaar brengen van de partijen" , aldus de burgemeester.

Wethouder Joost Reus ging vervolgens in op de kansen die hij voor het bedrijfsleven ziet. ,,Er is een hele nieuwe markt te ontwikkelen. Om als gemeente in 2040 energieneutraal te zijn, moet heel veel werk worden verricht: huizen isoleren, zonnepanelen plaatsen. Ik merk dat veel bedrijven nu al bezig zijn om na te denken over nieuwe verdienmodellen."

Dashboard

Wat kunnen deelnemende bedrijven verwachten? Energiedeskundige Stefan van Tongeren lichtte het beeldend toe: ,,Zie het als een extra klokje op het dashboard van de auto. Energieverbruik is vaak weinig tastbaar, je krijgt één keer per jaar een afrekening en dat is het dan. Met de digitale 'tool' wordt je met de neus op de feiten gedrukt. Je krijgt ook in beeld waar je onnodig energie verbruikt. De aanpak van dit sluipverbruik levert direct geld op. Met dat geld kun je vervolgens investeren in betere technieken. Het programma geeft ook direct inzicht in wat een maatregel oplevert." Energiewinst Pavijen onderscheidt zich ook door de loopduur van twee jaar. ,,Dus geen snelle doorlichting en een rapportje, maar begeleiding op langere termijn en afweging van de mogelijkheden. Energiebesparing kost nu eenmaal tijd."

Positieve reacties

..Het hangt boven je hoofd en het levert geld op." Zo eenvoudig kan het zijn volgens Brian Bongers, verwijzend naar verlichting met LED lampen, een investering die zich snel terugverdiend. Bongers vormt het eerste aanspreekpunt voor bedrijven en ontvangt al veel positieve reacties. De aandacht voor energieverbruik komt vaak in de verdrukking bij alle drukke werkzaamheden, zo vertellen bedrijven hem. Energiewinst Pavijen maakt het zo gemakkelijk mogelijk voor de deelnemers, aldus Bongers.

In het programma was ook aandacht voor de verhalen van ervaringsdeskundigen en koplopers Henk Visscher (Autogroep Visscher) en Fernand van Drenth (MultiDesk). Arjen Schamhart en Han Horstink gingen in op enkele andere initiatieven van Vrijstad Energie die interessant kunnen zijn voor bedrijven. Zo is Schamhart op zoek naar locaties voor windenergie en vroeg Horstink onder meer aandacht voor Betuwestroom, een groene energieleverancier die stroom levert uit de regio. Bedrijven kunnen ook, net als particulieren, lid worden van energiecoöperatie Vrijstad.

Christa Mol van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) ging in op de regelgeving omtrent energiebesparing. Bedrijven met een verbruik groter dan 50.000 kWh (elektra) en/of 25.000 m3 (gas) krijgen naast de gewone milieucontrole ook een controle op energiebesparing. ,,De deelnemers aan Energiewinst Pavijen krijgen voorlopig geen energiecontrole", zo maakte Mol duidelijk.

Gespreksleider Martin Kloet sloot af met een stevige uitnodiging aan de deelnemers: ,,Hou het enthousiasme vast. Wie zorgt ervoor dat we hier na een jaar weer terug zijn met succesverhalen?" Voorzitter Frans Buysse van Vrijstad Energie nam de uitnodiging aan en bedankte iedereen die deze informatieve aftrap mogelijk maakte. ,,We kunnen aan de slag."

Info: www.vrijstadenergie.nl/pavijen