• Wethouder Collin Stolwijk

    Gemeente Culemborg

Extra leer-werkplekken in Culemborg

CULEMBORG Het college van B en W van de gemeente Culemborg ondersteunt kwetsbare inwoners die een stap richting werk willen zetten. Dat doet de gemeente in een pilot 'reactivering en re-integratie naar werk' voor mensen met een bijstandsuitkering die moeilijk aan het werk kunnen komen. In deze proef krijgen sociale ondernemers eenmalig financiële steun om in Culemborg extra leer-werkplekken te creëren. In totaal is hiervoor in 2018 en 2019 €15.000,- per jaar beschikbaar.

Wethouder participatie Collin Stolwijk: ,,Ik wil graag dat onze inwoners profiteren van leer-werkplekken in Culemborg. Door het geven van financiële ondersteuning aan Culemborgse sociale ondernemers willen we het lokale aanbod vergroten."

De gemeente Culemborg voert deze pilot uit samen met Werkzaak Rivierenland. In 2018 en 2019 is het speerpunt om lokale leer-werkplekken te creëren. Hier kunnen mensen die moeilijk aan het werk kunnen komen, leren wat nodig is om aan een baan te komen.

Maatschappelijke sociale ondernemers die 3 dagen per week een leerplek bieden, kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. In totaal is hiervoor in 2018 en 2019 €15.000,- per jaar beschikbaar. Ondernemers kunnen zich tot eind 2017 melden. Voor meer informatie of aanmelding, kan men terecht bij mevrouw M. Meeuwsen van de gemeente Culemborg (0345 477 700 of m.meeuwsen@culemborg.nl).