• Gemeente Culemborg

Extra verkeerscontroles binnenstad Culemborg

CULEMBORG In de Prijssestraat en de Zandstraat voert de gemeente Culemborg de komende weken extra verkeerscontroles uit. De twee straten zijn belangrijke aanrijdroutes richting de binnenstad. Er zijn veel winkels en horecazaken te vinden die veel bezoekers trekken. Burgemeester Gerdo van Grootheest: ,,Steeds vaker constateren we in de Zandstraat en Prijssestraat overtredingen. Hard rijden bijvoorbeeld. Of parkeren buiten de daarvoor bestemde parkeervakken."

Dit zorgt voor onveilige situaties. Bewoners en ondernemers hebben daar last van. Van Grootheest: ,,De signalen van bewoners en ondernemers hebben ons bereikt. Hun ervaringen nemen we serieus. Onze prioriteit ligt bij de verkeersveiligheid op die routes. Daarom organiseren we nu deze actie. In nauwe samenwerking met de Avri en de politie. Samen op weg naar veilig verkeer in Culemborg."

CONTROLES Vanaf maandag 24 juni voert de gemeente Culemborg samen met de Avri en de politie de extra verkeerscontroles uit. Bijvoorbeeld door snelheidsmetingen. En het onder de loep nemen van parkeergedrag. Overtreders krijgen een bekeuring. Door de controles krijgte de gemeente inzicht in parkeergedrag en snelheden. Ook krijgt men overzicht van het aantal overtreders.