Feestelijke opening expositie tekenen vwo-6 op KWC

CULEMBORG Op dinsdagavond 10 mei werd de expositie van het leerlingenwerk van de eindexamengroep vwo-6 geopend door Joke Hengefeld, rector van het KWC. In haar toespraak werd ook voormalig Koningin Wilhelmina - de naamgeefster van de school, betrokken. Koningin Wilhelmina was een begaafd schilderes en heeft haar hele leven tekeningen gemaakt. Kunst was voor haar van wezenlijk belang als vorm van expressie van haar emoties. Bij de preview was het de rector opgevallen dat er een grote variatie aan uitwerkingen was te zien, en dat er mooie processen waren doorgemaakt. Bij de schetsen en eindwerkstukken liggen namelijk ook procesbeschrijvingen waarin de start en het eindwerkstuk wordt beschreven door de leerlingen zelf. Het is interessant om te zien dat, als er iets niet lukte tijdens de periode van januari tot april, er toch weer een andere weg is gevonden die leidt tot een nieuw resultaat.

Het vwo tekenexamen bestaat uit twee delen: een centraal praktisch examen (CPE) en een centraal schriftelijk examen (CSE). Aan het CPE is 1400 minuten ofwel circa 24 klokuren gewerkt. 27 mei is het eerste tijdvak van de examens afgelopen en breekt de zomerperiode voor de examenleerlingen aan. Derhalve werd het nummer 'Summertime' - op schitterende wijze - ten gehore gebracht door Pascalle van Duuren, één van de examenkandidaten.

Het werk van vmbo tl-4 en havo-5 examengroepen zal tijdens de diploma-uitreikingen worden geëxposeerd.

De expositie van de vwo-6 tekengroep is te zien tot donderdag 26 mei op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Op donderdag 19 mei is de expositie gesloten vanwege de beoordeling door eerste en tweede corrector.