• Brede School Culemborg
  • Brede School Culemborg
  • Brede School Culemborg
  • Brede School Culemborg
  • Brede School Culemborg

Feestelijke opening Talentenacademie Culemborg

CULEMBORG Woensdag 23 mei is de 'Talentenacademie Culemborg' feestelijk geopend op de Brede School Culemborg Oost. Wethouder C. Stolwijk en de kinderburgemeester van de gemeente Culemborg, Ruben van Doorn, gaven gezamenlijk om 14 uur het startsein voor de deelnemende scholen Koning Willem Alexander school, de Kaardebol, de Palster en de Daltonschool Culemborg door de overhandiging van een officieel deelname-geschenk aan de aanwezige directeuren van de betreffende scholen.

Na een korte speech van zowel de wethouder als de kinderburgemeester stonden de enthousiaste kinderen al te trappelen voor de start van de allereerste activiteit van de Talentenacademie Culemborg: 'vloggen kan je leren', over sociale duurzaamheid in de wijk.

Zowel wethouder Stolwijk als de kinderburgemeester benadrukte het belang van de oprichting van de Talentenacademie Culemborg. Net als de Brede School Culemborg, heeft de Talentenacademie Culemborg als doel om kinderen zich bewust te maken van hun eigen talent. Zij richt zich op de profielen taal, sport en bewegen, cultuur en natuur en milieu. Naast het ontdekken en ontwikkelen van dit talent wil de Talentenacademie Culemborg dit talent verdiepen en daarmee de vaardigheden van de kinderen vergroten. Het project is gericht op alle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de scholen Koning Willem Alexander School, de Kaardebol, de Palster en de Daltonschool.

Tijdens de eerste activiteit 'vloggen kan je leren' leren de kinderen in zeven lessen alle elementen van het vloggen. Niet alleen wordt er aandacht besteed aan het filmen zelf, maar ook aan het monteren van de verschillende filmpjes, het maken van een goed interview, het gebruikmaken van Youtube , etc. De kinderen krijgen de opdracht om een wijk-/probleemanalyse te maken. Vervolgens moeten ze op basis van de analyse ook oplossingen aandragen. Vloggen wordt daarbij als middel gebruikt om de analyse en oplossingen onder de aandacht te brengen. Deze activiteitenserie duurt van 23 mei tot en met 4 juli.