Filmvertoning One Single Planet in De Fransche School

CULEMBORG Werkgroep Culemborg van de Partij voor de Dieren vertoont op zondagmiddag 11 november in theater De Fransche School de documentaire One Single Planet, de veelgeprezen film over de toekomst van onze planeet. Centrale thema's deze middag zijn de dreigende water- en voedseltekorten.

Provinciale Statenlid Maaike Moulijn en bestuurslid van Waterschap Rivierenland Albert Zwarteveen lichten toe wat er in de omgeving gaande is en wat men er zelf aan kunnen doen.

One Single Planet is een documentaire van de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. In de film worden vier urgente problemen aangekaart waarmee de wereld te kampen heeft: dierziektes, water- en voedselproblematiek en de afname van biodiversiteit. Problemen waar traditionele partijen nauwelijks aandacht aan besteden.

In de film spreekt Marianne Thieme met toonaangevende wetenschappers, denkers, beleidsmakers en opinieleiders over de oorzaken en mogelijke oplossingen voor de ernstige milieu- en klimaatcrisis die de wereld steeds meer in zijn greep houdt.

De film draait 11 november van 15:00 uur tot 17:00 uur in theater De Fransche School, Havendijk 1, Culemborg. Toegang: €1,- .