• Op de foto v.l.n.r. Kees van der Zaag, Diane Puddu (secretaris Focus '07), Daniel Jumelet, John Maassen (voorzitter Focus '07), Gert Mostert en Bernadette Zuidhof.

    Theo van Dam
  • Op de foto v.l.n.r. Kees van der Zaag, Diane Puddu (secretaris Focus '07), Daniel Jumelet, John Maassen (voorzitter Focus '07), Gert Mostert en Bernadette Zuidhof.

Focus '07 ontvangt ChristenUnie Culemborg

CULEMBORG Terwijl een paar dappere voetballers buiten de snerpende kou trotseerden, vond in de beschutting van het kantinegebouw van Focus'07 een boeiend gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van het bestuur van Focus '07 en de Culemborgse ChristenUnie. Onderwerp was het maatschappelijk belang van de sportverenigingen. \

Naast het streven naar een rookvrije generatie door het werken aan rookvrije sportvelden, kwam ook duurzaamheid aan de orde. Voorzitter John Maassen ontwikkelt plannen voor het beter omgaan met energie. Focus '07 wil ledverlichting voor de velden en zonnepanelen op het dak van het clubgebouw. Ook kwam op tafel dat de Culemborgse voetbalverenigingen de komende raadsperiode te maken krijgen met vervanging en uitbreiding van de kunstgrasvelden. Hiervoor is de samenwerking met andere verenigingen van belang. Door gezamenlijk slim in te kopen met bijvoorbeeld CVV Vriendenschaar (dar binnenkort toe is aan vervanging van de kunstgrasvelden) kan mogelijk ook gewerkt worden aan de uitbreiding van de capaciteit van de bestaande velden van Focus '07, zodat de aanwas van jeugd door de realisatie van de wijk Parijsch opgevangen kan worden.

Wat ChristenUnie Culemborg betreft een onderwerp voor een raadsakkoord.