• Brigitte Vergouwen

Formateur Culemborg stelt voor vier wethouders te benoemen

CULEMBORG Formateur Jan Greeven heeft aan de acht Culemborgse fracties die samenwerken aan het raadsprogramma voorgesteld vier wethouders te benoemen. Dat acht hij het meest geschikte team wethouders op basis van de door hem gevoerde gesprekken. Het gaat om Joost Reus (GroenLinks), Monica Wichgers (Culemborg van Nu) en Collin Stolwijk (D66). Voor de vierde wethouderspost gaan de 8 fracties in gesprek met de kandidaten Daniël Jumelet (ChristenUnie) en Simon Buwalda (CDA). Nadat de betrokken fracties hun voorkeur hebben gemeld bij de formateur, maakt deze donderdag 14 juni definitief bekend welke vier kandidaten worden voorgedragen voor benoeming als wethouder van Culemborg. Het definitieve besluit over de samenstelling van het nieuwe college voor Culemborg neemt de raad naar verwachting op 28 juni. Ook wordt dan het raadsprogramma Ruimte voor de stad vastgesteld.

In de gesprekken die de formateur voerde, heeft hij gekeken naar de ambities voor de stad, de beschikbaarheid van de kandidaat wethouders, de behoefte aan vernieuwing, het verzoek om een wethouders team samen te stellen dat in achtergrond, ervaring en diversiteit zo breed mogelijk is en de voorkeuren die fracties hebben aangegeven. Bij de samenstelling van het college speelt ook de verkiezingsuitslag een belangrijke rol.

Volgens het voorstel krijgen de vier wethouders een aanstelling van 0,9 fte elk. Zij werken in opdracht van de gehele gemeenteraad en voor de stad, niet voor hun eigen fractie of coalitie. Ook zijn zij aanspreekpunt richting college voor fracties die niet in het college vertegenwoordigd zijn. Dat vloeit voort uit de nieuwe bestuursstijl. Die wordt in het concept-raadsprogramma Ruimte voor de stad verder uitgewerkt in het zogenaamde Democratisch Akkoord. Er is geen coalitie, maar een samenwerking tussen de fracties in de raad om het bestuur van de stad beter en toegankelijker te maken. Daarbij kan worden gewerkt met wisselende meerderheden op uiteenlopende onderwerpen.

 

Kandidaat-wethouder Simon Buwalda is nog een onbekende in Culemborg. Buwalda is op dit moment raadslid voor het CDA in de gemeenteraad van Zaltbommel. Hij was sinds januari 2016 wethouder in die gemeente. Na de coalitievorming is het CDA niet teruggekeerd in het college van Zaltbommel.