• Simon Buwalda, kandidaat wethouder CDA Culemborg

    CDA Culemborg

Formateur stelt Simon Buwalda voor als vierde wethouder

CULEMBORG Simon Buwalda, voormalig wethouder uit Zaltbommel, is de vierde beoogd wethouder in Culemborg. Dat maakte formateur Jan Greeven tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 14 juni bekend. De volgende wethouders worden voorgedragen: Joost Reus (GroenLinks), Monica Wichgers (Culemborg van Nu), Collin Stolwijk (D66) en Simon Buwalda (CDA). Het is de bedoeling dit team in de raadsvergadering van 28 juni te benoemen.

Jan Greeven lichtte de keuze tijdens de raadsvergadering toe: ,,Afgelopen maandag heb ik een advies uitgebracht aan de fracties die een raadsprogramma en voordracht van een wethoudersteam aan het voorbereiden zijn. Op verzoek van deze fracties is er dinsdag een gesprek geweest met de wethouderskandidaten van de CU en het CDA. Dit om nader kennis te maken en de kandidaten in de gelegenheid te stellen om hun kandidatuur te laten toelichten. Er zijn twee goede gesprekken gevoerd en we hebben beide kandidaten gecomplimenteerd voor de bereidheid om een dergelijk gesprek aan te gaan en voor de openheid waarmee die gesprekken zijn gevoerd. Duidelijk is dat beide kandidaten het goed voor hebben met Culemborg en van betekenis willen zijn voor de samenleving."

,,Ik kan u melden dat zeven fracties hun keuze voor één van beide kandidaten aan mij kenbaar hebben gemaakt. Zowel in aantal fracties als in aantal raadszetels gerekend gaat de voorkeur van deze fracties uit naar de kandidaat van het CDA; Simon Buwalda, voormalig wethouder uit Zaltbommel."

Greeven sprak nog zijn dank uit aan Fouad Sidali van de PvdA en Daniël Jumelet van de CU voor hun kandidatuur. ,,Ook daarmee hebben zij een moedige bijdrage geleverd aan dit bijzondere formatieproces."