Friesland Boppe in Culemborg

CULEMBORG De Roos van Culemborg houdt zondag 18 februari een Friese avond in de synagoge van Culemborg. Alle Friezen in de Betuwe en naastgelegen streken zijn welkom. Het motto 'Friesland Boppe' wijst op de warme en unieke plek die deze provincie ook in het hart van ex-bewoners in neemt.

Vooraf om 19.00 uur voor de liefhebbers een Friese Vesper (korte kerkdienst van een half uur) waarin vooral gezongen wordt uit het Lieteboek, Sjonge en bidde thús en yn tsjerke. Vervolgens uitgebreid bijpraten met koffie en de bekende specifieke Friese lekkernijen als sûkerbôle en koeke.

Om 20.00 uur start Friesland Boppe, een afwisselende avond met interviews, gesprekken en liederen. Hoofdgast is Pieter Verhoeff, the grand old man van de Friese film (De Dream, Het Teken van het Beest, Nynke enz.). Hij vertelt over zijn Friese achtergronden in Lemmer waar weer de film 'De Vuurtoren' uit voorgekomen is. Met fragmenten uit zijn films. Daarnaast is er alle ruimte voor verhalen en liedjes. Maar het allerbelangrijkste: praten met elkaar in de voertaal Fries. Want de taal is het vertrouwde en enige tehuis voor Friezen 'om utens' (Friezen buiten de provincie Friesland).

Info: www.deroosvanculemborg.nl. Zondag 18 februari Synagoge Jodenkerkstraat 5, Culemborg, 19.00 uur: vesper, 20.00 uur: Friesland Boppe. Toegang vrij, de hoed gaat rond.