• SRKPOC-SKOR

Fusie onderwijskoepels SRKPOC en SKOR

CULEMBORG Donderdag 30 november hebben bestuurders Jos van Zutphen en Maurice Gloudi met de voorzitters van de raden van toezicht van beide stichtingen de intentieverklaring ondertekend voor de fusie van SRKPOC en SKOR. Beide schoolbesturen zien in deze fusie kansen voor een sterkere positie en beter basisonderwijs.

De intentie om samen te gaan, komt voort uit de wens om zo goed mogelijk anticiperen op de vele uitdagingen waar SKOR (Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland) en SRKPOC (Stichting Rooms-Katholiek Primair Onderwijs Culemborg) voor staan. Uitdagingen die veroorzaakt worden door maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving als krimp, hogere kosten, stijgende eisen en verwachtingen vanuit de maatschappij en de toename van complexiteit in zorgbehoefte van leerlingen. Goed onderwijs binnen een optimale samenwerking is het uiteindelijke doel. 

Op 30 november heeft ook de eerste kennismaking tussen een aantal directeuren, staffunctionarissen en voorzitters van beleidsgroepen plaatsgevonden. Zij gaan samen met de bestuurders onderzoeken of een fusie ook daadwerkelijk de kansen en mogelijkheden oplevert die zij nu voor ogen hebben.

Het streven is om in augustus 2018 het schooljaar feestelijk te starten met een gefuseerd bestuur. Zowel Jos van Zutphen als Maurice Gloudi geven echter aan dat deze streefdatum geen doel op zich is: kwaliteit staat voor hen voorop.