• Reddingsbrigade Culemborg

Gaat Optisport de exploitatie van zwembad De Waterlinie overnemen per 1 september?

CULEMBORG Vanavond neemt de gemeenteraad het besluit over het door Stichting Zwembad Culemborg (SZC) ingediende alternatieve plan ter behoud van zwembad De Waterlinie. Volgens dit plan kan het zwembad de komende tien jaar openblijven voor alle gebruikersgroepen binnen de (financiële) kaders. Hoewel het college het plan als haalbaar heeft beoordeeld, hadden de commissie- en raadsleden afgelopen maandag toch nog de nodige vragen als deze weg wordt ingeslagen.

door Tanja Moody

Allereerst door de aankondiging van Pieter de Groot, regiomanager bij het Sportfondsenbad, dat hij de stap naar de rechter gaat maken. Indien de rechter meegaat met het 'verzoek tot staking van de exploitatie', zowel gericht aan de gemeente als aan SZC, zou dat betekenen dat het zwembad (tijdelijk) dicht moet. Het Sportfondsenbad voelt zich gepasseerd. Volgens De Groot had de gunning via een aanbestedingsprocedure moeten lopen en is hij niet in de gelegenheid gesteld om een commerciële aanbieding te kunnen uitbrengen. Toen, volgens eigen zeggen na maanden van wachten op het antwoord van het college, hij pas op 20 juni in contact kwam met SCZ, was die al vergaand in gesprek met een andere partij.

Volgens wethouder Buwalda is een aanbesteding niet nodig, omdat zwembad De Waterlinie in eigendom is van SZC en niet van de gemeente Culemborg. Voorzitter Hannie Treffers vertelt dat de stichting alleen die aanbieders voor een commerciële aanbieding heeft benaderd, die zich in mei/juni zèlf hebben gemeld. ,,We hadden de indruk dat we een breed pallet aan aanbieders hadden, waaruit we een goede keuze konden maken. We zijn niet aanbestedingsplichtig en voor ons was dit een transparante benadering." Zij is tevreden met het voorliggende plan, dat wordt gesteund door diverse gebruikersgroepen en waarmee het zwembad voor langere tijd open kan blijven.

De uiteindelijke keuze van SZC voor de overname van de exploitatie vanaf 1 september 2019, is gevallen op Optisport. Een van de grote speler in de Benelux op het gebied van beheer van accommodaties en publieke voorzieningen, waaronder zwembaden, ijsbanen en sporthallen. Berry Zomerhuis maakt zich nog zorgen of deze commerciële aanbieder wel rekening gaat houden met de specifieke wensen van haar ouderengroep. De gevraagde uren met extra warm water op dinsdag en donderdag waren ondanks veelvuldig overleg namelijk niet meer terug te vinden in het conceptrooster. Barry Mol van Optisport legt uit hij nog met alle gebruikers in gesprek gaat, voordat het rooster (vanaf 1 september) definitief wordt. Wel garandeert hij minimaal 3 dagen per week extra warm water. Daarnaast zegt hij toe uit te gaan van de huidige situatie.

Door de stap naar commercialisering, komt de gemeenteraad op een grotere afstand te staan dan voorheen. Rinske van Noortwijk (D66) vindt de situatie maar ingewikkeld. Het hindert haar dat een deel van de commissievergadering achter gesloten deuren plaatsvindt. Sommige dossiers vragen om geheimhouding. Anderzijds door de veranderende rollen van de gemeente en SZC in de loop van het hele proces. ,,Als raad kunnen we alleen het college aanspreken en niet SZC. In hoeverre wijkt de conceptovereenkomst tussen Optisport en SZC af van de kaders die we destijds hebben meegegeven?" Ook Thijs Heemskerk (SP) onderstreept dat er iets bijzonders gebeurt. ,,Vorige maand was er plotseling nog sprake van een sluiting en zodra er een alternatief plan komt, wordt het door het college omarmd?"

Hannie Treffers laat weten dat het huidige bestuur onder de nieuwe omstandigheden per 1 september zal aftreden en nieuwe bestuursleden worden gezocht. Voor sommige raadsleden een mogelijk risico. Verder willen meerdere fracties (onder andere GroenLinks) specifieke voorwaarden verbinden aan de jaarlijkse verstrekking van het subsidiebedrag. Ook wil de raad ieder jaar vinger aan de pols kunnen houden, om niet in dezelfde problemen terecht te komen. Optisport wordt verantwoordelijk voor de kosten van het onderhoud en reserveert daarvoor jaarlijks een bedrag. Mocht per abuis toch veel meer nodig zijn, dan verwacht de wethouder dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan. Mocht men daar niet uitkomen, kan het zijn dat de speciaal hiervoor opgerichte BV failliet gaat en Optisport niet meer wordt geraakt. De VVD vraagt zich af of SZC nog wel nodig is in deze constructie. En waar geld vandaan komt als over tien jaar groot onderhoud nodig is.

Mocht de gemeenteraad vanavond het raadsvoorstel afwijzen, komt stap 2 in werking. Andere partijen krijgen dan de gelegenheid om een plan in te dienen. Indien die ook niet tot een vruchtbare oplossing leiden, dan wordt gaat het huidige (aangenomen) raadsvoorstel in werking om het zwembad per 1 juli 2020 te sluiten. De kans is echter erg groot dat het nieuwe plan wordt aangenomen, al dan niet met amendementen om sommige details scherper te kunnen vastleggen.

Voor informatie, zie de raadsinformatiepagina: https://culemborg.raadsinformatie.nl/vergadering/566680/Gemeenteraad%2018-07-2019