• Google

Gebouw Daltonschool houdt onderwijsfunctie

CULEMBORG Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt het gebouw van de Daltonschool gebruikt door Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe Bommelerwaard (CPOB). In het gebouw komt een nevenvestiging van de Koningin Julianaschool, school voor speciaal basisonderwijs. Ook komt er buitenschoolse opvang door de Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg (SKPC). De huidige peuteropvang in het gebouw blijft bestaan. Dit gebruik geldt in ieder geval voor een periode van 2 jaar. Zo wordt de urgente vraag van de Julianaschool naar meer ruimte beantwoord en blijft de vestiging van de SKPC voor de wijk behouden.

Na het bekend worden van het opheffen van de Daltonschool heeft de gemeente veel voorstellen voor de toekomst van dit gebouw ontvangen. Van deze voorstellen wordt in ieder geval de komende 2 jaar geen gebruik gemaakt. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R), de huidige gebruiker van het pand, ontruimt haar ruimtes voor 1 augustus 2019. Direct daarna neemt de Julianaschool de ruimtes in gebruik. Daardoor is ook tijdelijke verhuur niet noodzakelijk.