Geen Cito meer in groep 8

CULEMBORG - Traditioneel werd in februari in groep 8 de Citotoets afgenomen. Dit jaar is dat voor het eerst anders. Basisscholen zijn vrij in het kiezen welke eindtoets zij willen afnemen, maar kiezen ze voor de traditionele eindtoets van het Cito, dan wordt die pas in april afgenomen en wordt de uitslag in de week van 11 mei bekend gemaakt. Op dat tijdstip moeten de leerlingen al zijn aangemeld voor het voortgezet onderwijs. De Cito score kan nu dus geen rol meer spelen bij de plaatsing van leerlingen.

Rector Joke Hengefeld vertelt dat het KWC leerlingen vanaf dit jaar plaatst volgens het advies van de basisscholen, als dat is onderbouwd door gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Het KWC gaat uit van de kwaliteit van dit advies en neemt aan dat de leerling tenminste een diploma kan halen op het geadviseerde niveau. Het KWC maakt echter meer mogelijk want, zo zegt de rector. ,,Wij plaatsen de leerlingen in wat wij Kansklassen genoemd hebben. Onze Kansklassen omvatten steeds twee niveaus: we kennen bijvoorbeeld de havo-kansklas voor leerlingen die een advies vmbo-tl hebben, zo ook een vwo-kansklas voor leerlingen die met havo-advies van de basisschool komen. Dat werkt zo van praktijkonderwijs tot gymnasium. Het bijzondere aan de tweejarige Kansklassen is dat leerlingen er voor kunnen kiezen om vakken op een hoger niveau te volgen. Als de leerling kansrijk is maken wij het mogelijk dat bijvoorbeeld een leerling van het vmbo het vak Engels op havo-niveau mag volgen."

Deze organisatievorm stelt hoge eisen aan de docenten die de leerlingen begeleiden. Ellen Hartman, teamleider van het vmbo, vult aan dat de laatste jaren de docenten van haar team zich hebben geschoold om deze verandering aan te kunnen. Zij heeft vertrouwen in de te verwachten resultaten. De laatste jaren zijn alleen maar heel hoge slagingspercentages laten zien: vijf jaar op rij 100% geslaagde leerlingen is iets om trots op te zijn. ,,We moeten natuurlijk wel werken met realistische verwachtingen van leerlingen en ouders. We kunnen veel, maar de ervaring leert dat te hoge verwachtingen leiden tot teleurstelling. Het kost onnodig veel tijd en energie om een leerling die te hoog geplaatst is weer het zelfvertrouwen te geven dat nodig is om succesvol te zijn op een lager niveau." Het KWC heeft ervaring in het werken met Kansklassen. Nieuw is dat deze vorm van onderwijs nu voor alle leerlingen wordt ingevoerd en dat zij twee jaar de tijd krijgen voordat zij in een afdeling van het KWC geplaatst worden.

Foto: Oriëntatie tijdens het Open Huis op het KWC.