• Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody

Geen onderzoek naar verplaatsing van Sporthal Parijsch

CULEMBORG Er komt voorlopig geen onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van Sporthal Parijsch naar een andere locatie in Culemborg. De gemeenteraad is niet overtuigd van de noodzaak en ziet het vooral als geldverspilling.

door Tanja Moody

Afgelopen donderdag vroeg Peter Bos (Culemborg van Nu) via een motie het college in 2019 te laten onderzoeken of er een misschien een betere locatie is voor Sporthal Parijsch. In het onderzoek moet rekening worden gehouden met de opbrengsten van de huidige grond en gebouw. Zolang het onderzoek loopt, worden nieuwe investeringen stilgelegd.

De sporthal krijgt te maken met forse extra kosten voor ondeugdelijke airconditioning (50.000 euro). Verder zijn er tekortkomingen die niet op te lossen zijn door het ontwerp. Tevens zijn de parkeerplaatsen rondom het Koopmansgildeplein regelmatig bezet. Ook is nog een onveilige situatie voor overstekende kinderen door de ligging aan een doorgaande weg.

NAGELNIEUW GEBOUW Daniel Jumelet (CU) laat zich niet overtuigen en is benieuwd welke locatie dan wél zou voldoen aan de geschetste problemen. ,,U refereert aan hoge investeringen, maar een nagelnieuw gebouw afbreken en elders opbouwen is de meest drastische oplossing die we hebben. Waar is uw lonkend toekomstperspectief?" SP'er Thijs Heemskerk herinnert CvN eraan dat de bouw 10 miljoen heeft gekost en de problematiek al jaren speelt.

Fouad Sidali (PvdA) is verbaasd dat CvN parkeerproblemen en zorgen over de veiligheid wil oplossen met het verzetten van een sporthal. Ook Marco van Zandwijk (CDA) vraagt zich af waar die behoefte vandaan komt. Veel feller reageert Han Braam (VVD): ,,Zes maanden geleden is in samenspraak met omwonenden 60.000 euro geïnvesteerd in verkeersverbeterende maatregelen. Meer dan de helft houdt zich aan de snelheid. De onderwerpen worden met omwonenden besproken op de beeldvormende avonden."

Peter Bos: ,,Wij zijn begonnen erover na te denken door de forse parkeerproblemen, het mengen van de verschillende verkeersstromen en ondanks alles wordt op de Zijderupsvlinderlaan nog steeds behoorlijk doorgereden. Nu er een investering nodig is van een halve ton, vragen we ons af of er een alternatief is.'' De motie is door CvN teruggetrokken.