• ccarstadskantoor1.jpg
    Stadskantoor

    Janus Visser

Gemeente Culemborg stelt incidentenplan riolering op

CULEMBORG Het college van B en W van de gemeente Culemborg heeft een incidentenplan riolering opgesteld. Dit plan helpt bij het doelmatig en effectief aanpakken van incidenten in of aan de riolering. Het doel van het plan is om incidenten te voorkomen, voorbereid te zijn op incidenten en de gevolgen voor mens, flora en fauna, milieu en omgeving zo veel mogelijk te beperken.

Een incident is bijvoorbeeld een verstopping van het riool waardoor de afvoer niet meer goed doorloopt. Ook extreme neerslag kan gezien worden als incident. Ook een brand of een ongeluk met transport van gevaarlijke stoffen, waardoor vervuild water in het riool terecht kan komen, zijn incidenten waar het plan zich op richt.

Het plan is afgestemd met de Brandweer, het Waterschap Rivierenland (WSRL), de Eerste Culemborgse Hengel Vereniging (ECHV), de Natuur- en Vogelwacht Culemborg (NVWC) en de gemeente Buren en Geldermalsen.