• De Roos van Culemborg

Gemeente ondersteunt initiatief voor een Odensehuis in Culemborg

CULEMBORG Het college van B en W van de gemeente Culemborg heeft besloten € 25.000 incidentele subsidie te verlenen aan Odensehuis Culemborg voor het opstarten en organiseren van een Odensehuis in de gemeente. Wethouder Joost Reus, WMO: ,,Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren, door de vergrijzing, toe. Ook in Culemborg wonen er in de toekomst meer mensen met dementie. Het is dus belangrijk om aandacht te schenken aan deze groeiende groep."

Een aantal betrokken inwoners uit Culemborg heeft nagedacht over wat zij zouden willen en kunnen betekenen voor met name mensen met beginnende dementie én hun partners, familie, vrienden, buren en dergelijke. Dit heeft geleid tot het opstarten van een Odensehuis in Culemborg. Op dit moment wonen er circa 380 mensen met dementie in de gemeente Culemborg. In 2040 zijn dat er circa 860, waarvan een aanzienlijk deel nog gewoon thuis zal wonen. De gemeente Culemborg waardeert het initiatief om iets te willen betekenen voor deze groeiende doelgroep zeer en heeft er voor gekozen om dit initiatief te steunen.

DEENSE STAD De werkwijze die wordt gebruikt in een Odensehuis is voor het eerst bedacht en uitgevoerd in de Deense stad Odense. Er zijn al veertien Odensehuizen in Nederland. De initiatiefnemers in Culemborg willen deze plek samen met de doelgroep (mensen met dementie én hun naasten) vormgeven. Het Odensehuis draagt bij aan een dementievriendelijke samenleving.

Het Odensehuis Culemborg is er vooral voor mensen die worstelen met hun geheugen, net een diagnose dementie hebben gehad of nog in de beginfase zitten van dementie. Ze zijn welkom zonder indicatie. Daarbij wil het Odensehuis Culemborg zich ook nadrukkelijk richten op de sociale omgeving van mensen met dementie. Het Odensehuis biedt een plek voor ontmoeting (lotgenoten), informatie, ontspanning en activiteiten die de doelgroep zelf wil op momenten dat mensen dat zelf willen. De focus ligt op wat wél kan en op plezier in het leven, met begrip voor de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt.

Op dit moment zijn bezoekers welkom elke maandag tussen 10.00 en 12.00 uur in de Ridderstraat 4 in Culemborg. In de toekomst wordt dit uitgebreid. Deelname is gratis, vrijwillige bijdragen zijn welkom. Kijk voor meer informatie op www.odensehuisculemborg.nl of bel de coördinator Renée Lankwarden, telefoon 06 5059 3333.