• Google

Gemeente onderzoekt mogelijkheden voor gebruik gebouw Daltonschool

CULEMBORG Sinds bekend is dat de Daltonschool vrij komt, hebben ontwikkelaars, organisaties op het gebied van welzijn en andere belangstellenden contact gezocht met de gemeente. Hun vraag is of zij de school (tijdelijk) kunnen huren of kopen. De komende periode onderzoekt de gemeente of een andere onderwijsinstelling het schoolgebouw wil huren / exploiteren. Als het niet mogelijk is de onderwijsfunctie van het gebouw voort te zetten, dan volgt een vervolgonderzoek naar een nieuwe, in de wijk passende functie.

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R) heeft het college van BW van de gemeente Culemborg laten weten dat zij op 1 augustus 2019 de Daltonschool aan Schoolhof West sluit. OPO-R draagt na sluiting het schoolgebouw over aan de gemeente Culemborg. De Daltonschool is een nevenvestiging van De Kaardebol. Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg (SKPC) is medegebruiker van het gebouw. SKPC heeft laten weten dat ze de peuteropvang in de Daltonschool wil voortzetten.

Wanneer het niet mogelijk is de onderwijsfunctie van het gebouw te continueren, dan volgt een vervolgonderzoek naar een nieuwe, in de wijk passende functie. Als het tijdstip van overdracht door de OPO-R en het nieuwe gebruik niet op elkaar aansluiten dan wordt gedacht aan tijdelijke verhuur.