• www.RivierenlandKanMeer.nl

Gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders Rivierenland trekken samen op

CULEMBORG Sinds januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van Wmo- en Jeugdzorg. Zij zijn hierbij gebonden aan strakke budgetten. Omdat de inwoners gebaat zijn bij kwalitatief goede en betaalbare zorg organiseren de tien samenwerkende gemeenten in regio Rivierenland het aanbod van zorg en welzijn nadrukkelijk in goede samenspraak met de aanbieders in de regio.

Eind augustus en begin september houden zij daarom vier marktconsultatie-bijeenkomsten. Hier zullen zij met de aanbieders van zorg- en welzijn op het gebied van Wmo- en Jeugd in gesprek gaan om elkaar te informeren en bevragen naar alle zaken die van belang zijn rondom de inrichting van een optimale zorginkoop.

Na de marktconsultatie worden de bevindingen meegenomen in de daadwerkelijke aanbestedingsronde die start op 1 oktober. Vanaf dat moment kunnen de aanbieders hun zorgaanbod tonen aan de gemeenten.

De gemeenten verwachten dat zij dankzij deze gezamenlijke aanpak, de inwoners de zorg en welzijnsproducten duidelijk en op basis van heldere en scherpe afspraken met de aanbieders kunnen aanbieden.

Op de website van de tien samenwerkende gemeenten: www.RivierenlandKanMeer.nl is de planning voor de inkoopprocedure in te zien, evenals informatie over de inhoud van de marktconsultatie.

De tien samenwerkende gemeenten in de regio Rivierenland zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. ​