• Richard Stark

Gerdo van Grootheest wordt nieuwe burgemeester Culemborg

CULEMBORG De Maastrichtse wethouder drs. Gerdo van Grootheest (1978) van Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Natuur en Milieu moet de nieuwe burgemeester worden van de gemeente Culemborg. Dat vindt de gemeenteraad van Culemborg, die donderdagavond besloot de ervaren wethouder voor te dragen bij de minister van Binnenlandse Zaken. De gemeenteraad volgt daarmee het advies op van de vertrouwenscommissie, die de afgelopen weken een keus maakte uit negentien sollicitanten.

Van Grootheest is sinds 2010 wethouder in de gemeente Maastricht met onder andere ruimtelijke ordening, wonen, natuur, landschapsinrichting, monumenten, archeologie, duurzaamheid, milieu, dierenwelzijn, integraal accommodatiebeleid, sport en recreatie in zijn portefeuille. In de jaren voorafgaand aan zijn wethouderschap (sinds 2002) was Van Grootheest, naast zijn functie als onderzoeker en beleidsmedewerker, als raadslid actief voor de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Maastricht.

De gemeenteraad van Culemborg ziet in Van Grootheest de gewenste bestuurder, met enthousiasme voor het ambt, vernieuwingskracht op het gebied van participatie en lokale democratie, een duurzame focus en een grote zorgvuldigheid aangaande bestuurlijke- en organisatiegevoeligheid. De raad is ervan overtuigd dat Van Grootheest over de juiste kwaliteiten en vaardigheden beschikt om de uitdagingen waar Culemborg voor staat voortvarend tegemoet te treden.

De aanbeveling voor de voordracht gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naar verwachting is op 9 juni 2017 de benoeming rond en kan de burgemeester geïnstalleerd worden tijdens een hiervoor speciaal georganiseerde raadsvergadering.

Van Grootheest volgt waarnemend burgemeester Kees-Jan de Vet op die sinds september 2016 het ambt heeft vervuld in de gemeente Culemborg.

Meer over de nieuwe burgemeester in de Culemborgse Courant van woensdag 19 april