• LinkedIn

Gerrit de Vries nieuwe voorzitter De Fransche School

CULEMBORG De Fransche School heeft een nieuwe voorzitter. Dicky Nieuwenhuis droeg in de laatste bestuursvergadering de voorzittershamer over aan Gerrit de Vries.

De Vries is sinds oktober 2018 bestuurslid van De Fransche School. Hij woont sinds 2005 in Culemborg, en is in het dagelijks leven programmadirecteur bij de Leprastichting. De Vries: ,,Wat ik zo fijn vind is dat De Fransche School écht een theater van de stad is, dat samenwerkt met mensen en organisaties in de stad: van en voor Culemborg. De meer dan 80 vrijwilligers die zich wekelijks inzetten zijn daarvan een geweldig voorbeeld. Ze zijn onmisbaar voor De Fransche School."

Dicky Nieuwenhuis was vier jaar voorzitter van het Culemborgse stadstheater. Toen ze aantrad, ontving het theater sinds een jaar geen subsidie meer. Toch wist het theater een gevarieerd en professioneel programma neer te zetten, dankzij vele vrijwilligers en een kleine professionele staf. ,,Het is een grote prestatie van het hele team dat de bezoekersaantallen en inkomsten in de afgelopen jaren flink gestegen zijn. Prachtig dat deze inspanning vorig jaar beloond werd door de gemeente, door het toekennen van een structurele subsidie. Ik heb er alle vertrouwen in dat De Fransche School, onder leiding van Gerrit de Vries, en met artistiek- en zakelijk leiders Danny van Zuijlen en Paul Vermeulen, verder zal groeien als cultureel podium van Culemborg."