• KWC

Gershwinhof KWC ontvangt vignet Gezonde School

CULEMBORG De locatie Gershwinhof van het KWC heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat het KWC zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Met de honorering van de aanvraag voor het themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid wordt duidelijk dat werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt het KWC voor actieve gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school, op beide locaties, de Gouden Schoolkantineschaal en wordt op dit moment hard gewerkt aan het project Gezonde Schoolpleinen. De school heeft aandacht voor gezondheid, (sociale) veiligheid en actieve, gezonde leerlingen in het beleid verankerd.

Rector Joke Hengeveld en conrector Ellen Hartman zijn er trots op om een gezonde school te zijn. Vanaf nu hangt op de gevel van de school het logo Gezonde School.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse verschillende landelijke organisaties.

www.gezondeschool.nl