• Olga Andropova

Gezin Andropov in spanning over Kinderpardon

CULEMBORG Na het landelijk besluit voor een ruimer Kinderpardon is het de vraag of de uitgezette familie Andropov hiervoor in aanmerking komt. Laatste strohalm zijn hun nog lopende procedures, zoals om een verblijfsvergunning om studieredenen en een Hoger Beroep bij de Raad van State in de bodemprocedure op humanitaire gronden. Op verzoek van Susanna van Citters van Burgerinitiatief Kinderpardon Culemborg, legde hoogleraar Erik Scherder voor deze laatste zaak in een toelichting direct het verband tussen zijn 'schadenota asielkinderen' en de situatie van de hier gewortelde kinderen Andropov.

door Simon Dijk

Nog donderdag stelde de plaatselijke ChristenUnie de vraag naar het effect van het regeerakkoord op de positie van de kinderen Andropov. In een reactie zegt burgemeester Gerdo van Grootheest dat het nu nog te vroeg is om over de uitwerking van de regeling iets te kunnen melden. Van Grootheest 'zit erbovenop' in direct contact met het Ministerie van Justitie en een advocaat. Simone Visser, voorzitter van de ChristenUnie: ,,We zijn dankbaar dat gehoor is gegeven aan onze oproep om uitvoering te geven aan een ruimer kinderpardon. We hopen dat de nieuwe regels ruimhartig worden uitgelegd. Maksim, Denis en Arina zijn in Culemborg het gezicht geworden van kinderen die hier al thuis zijn. Samen optrekken met de andere politieke partijen, ouders en kerkleden, zoals in het Burgerinitiatief Kinderpardon was cruciaal."

OPGELUCHT Conny de Laat, initiatiefneemster van de Culemborgse motie kinderpardon, reageert namens GroenLinks: ,,Ook wij zijn opgelucht dat 630 kinderen in Nederland mogen blijven. Maar het is de vraag of dit ook voor de familie Andropov helpt. Staatssecretaris Harbers meldde dat dit akkoord niet voor reeds uitgezette kinderen geldt. Maar de familie Andropov is uitgezet, terwijl hun procedures nog lopen. De keerzijde van het akkoord is nog: het kinderpardon wordt afgeschaft zonder dat het asielbeleid is aangepast waardoor nieuwe schrijnende situaties zullen ontstaan. Absoluut dieptepunt vind ik de afspraak om jaarlijks geen 750, maar 500 erkende vluchtelingen uit UNCHR-kampen op te nemen. Een koehandel. Zo ga je niet met kwetsbare mensen om."

PERSPECTIEF Marco van Zandwijk, raadslid van het plaatselijk CDA, ziet nu perspectief. Partijgenote Nicolien de Geus was initiatiefnemer voor het indienen van een landelijke CDA-kinderpardonresolutie. Van Zandwijk: ,,Ik ben blij dat lokale inspanningen landelijk effect hadden. Het akkoord biedt hoop voor gewortelde kinderen en gezinnen. Procedures worden verkort om nieuwe schrijnende gevallen te voorkomen." Maar eerder stelde asieladvocaat Wil Eikelboom: ,,Het korter en sneller worden van asielprocedures is een bekende reflex. Je kan de regeling nu wel afschaffen, maar niet de realiteit."

Donaties voor juridische en psychische hulp aan de Andropov 's zijn welkom op NL15RABO00373736517 van Diaconie Protestantse gemeente Culemborg, o.v.v. Hulpfonds-Andropov.