• Koningin Julianaschool
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg

'Gezond Schoolplein' voor Koningin Julianschool

CULEMBORG Op vrijdag 26 juni is het 'Gezonde Schoolplein' van de Koningin Julianschool in Culemborg feestelijk geopend. Dit gebeurde door het officieel in gebruik nemen van een waterpomp door een buurtbewoner en een leerling. Een 'Gezond Schoolplein' prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Het nieuwe schoolplein is er gekomen door een bijdrage van €50.000 door de Jantje Beton stichting.

Deze stichting begeleidde de school ook bij de inrichting en aanleg van het schoolplein.

Ook de leerlingen mochten hun wensen en ideeën inbrengen. Het vernieuwde schoolplein is ook toegankelijk voor buurtbewoners. Daarom is het schoolplein officieel geopend door een leerling en buurtbewoner.

De Koning Julianaschool is al sinds 2013 in het bezit van 'het vignet Gezonde School' . De school besteedt veel aandacht aan de gezondheid van leerlingen. Er is aandacht voor veel bewegen, en gezonde voeding. De school heeft ook een vignet voor het thema gezond gedrag. Het 'Gezonde Schoolplein' past in de visie van de school. Kinderen moeten in een natuurlijke omgeving ontdekkend leren spelen. Op het schoolplein zijn moestuintjes ingericht en kunnen kinderen klimmen, kruipen en klauteren. De Koningin Julianaschool is de eerste school in de regio met een 'Gezond Schoolplein'.