• Een glasvezelkabel voor razendsnel internet in het buitengebied van Rivierenland

    Regio Rivierenland

Glasvezel in buitengebied: 50% aanmelding is gehaald

CULEMBORG De afgelopen weken hebben de inwoners van de kleine kernen en de buitengebieden van de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel zich kunnen aanmelden om deel te nemen aan het regionale glasvezelproject dat Regio Rivierenland samen met Digitale Stad heeft opgezet. Het project is succesvol verlopen, de gestelde minimale deelname door Digitale Stad is gehaald. De gemeenteraden zijn kort na de zomer aan zet om een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) voor de aanleg en het beheer van het netwerk op te richten.

Regio Rivierenland is de eerste overheidsorganisatie die een dergelijk project gestart is en op een goed resultaat afstevent. Niet eerder had de Europese Commissie een dergelijk verzoek gehad en gehonoreerd. Dat in eerste instantie de aanbesteding voor de aanleg, onderhoud en beheer van het netwerk niet lukte, betekende niet dat het project is gestrand. De handen waren vrij om samenwerking te zoeken met marktpartijen. Digitale Stad werd de partner die de regio steunde in het doel 100% te willen aanleggen.

RESULTATEN Digitale Stad stelde als voorwaarde een aanmeldingspercentage van 50% van de inwoners in buitengebieden en kleine kernen tezamen vóór 12 juni. In de buitengebieden (doelgebied Regio Rivierenland) is het percentage gehaald, in de kleinere kernen waar matige internetverbinding is (doelgebied Digitale Stad) is het voldoende om het project te laten doorgaan. In dit zorgvuldige proces is het laatste woord aan de gemeenteraden binnen de regio, die steeds zijn meegenomen in het proces. Zij zullen een definitief besluit nemen over de oprichting van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) voor de aanleg en het beheer van het netwerk.

VERVOLG De besluitvorming door de gemeenteraden vindt na het zomerreces plaats. Bij positieve besluitvorming zal dit jaar met de aanleg van het glasvezelnetwerk worden gestart.

Voor meer informatie over dit project kijk op: https://digitale-stad.nl/rivierenland en https://breedbandrivierenland.nl/