• BDU

Goede zorg, zichtbaar beter: ziekenhuis werkt aan nieuwe accreditatie JCI

TIEL Een week lang zijn de medewerkers van alle afdelingen en diensten van ziekenhuis Rivierenland geïnformeerd over een nieuwe accreditatie van de organisatie. Dat is een soort keurmerk waardoor patiënten, verzekeraars en overheid weten dat de zorg die we patiënten geven uitmuntend is.

Dat informeren gebeurde tijdens inlooplunches op de vide boven de centrale hal. Het vormde de start van een project dat pas eind 2018 wordt afgerond, wanneer Ziekenhuis Rivierenland de accreditatie van JCI (Joint Committee International, een van oorsprong Amerikaanse organisatie) hoopt te behalen. Wereldwijd zijn er meer dan 800 ziekenhuizen voorzien van dit keurmerk, waarvoor werkelijk elk detail in zorg en ondersteuning van zorg wordt bekeken. In januari is er een nulmeting: waar staan we nu? Momenteel worden alle afdelingen en diensten bekend gemaakt met de manier waarop het werk straks wordt bekeken volgens JCI-normen.

Uitgangspunt is steeds of de patiënt tevreden is, vaak wordt ook letterlijk die vraag gesteld, waarna wordt nagegaan waar het goed is gegaan of beter kan.