• Stichting Liniebreed Ondernemen
  • Stichting Liniebreed Ondernemen

Gratis tentoonstelling langs de Lek

CULEMBORG Op vrijdag 2 november is op de Lekdijk in Vianen de fototentoonstelling "Lek en Linie" geopend. De buitenexpositie bestaat uit 20 grote foto's van en over het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen Vreeswijk en Culemborg. Zowel wandelaars als fietsers kunnen de route van circa 9 km volgen vanaf de Hofpoort in Vianen of Fort Everdingen. "Lek en Linie" maakt onderdeel uit van de activiteiten in het Waterjaar van Vrijstad Vianen, dat t/m juni 2019 loopt. In 2019 volgen nog twee wisselexposities, zodat de Lekdijk gedurende de hele periode het decor blijft voor foto exposities over het thema Water.


Het verhaal van de fototentoonstelling "Lek en Linie" start bij de Oude Sluis in Vreeswijk, een dubbele schutsluis naar ontwerp van de waterbouwkundig ingenieur Jan Blanken. Met een historische soldatenfoto en een actuele foto van Polder Blokhoven wordt de werking van de inundatie in 1939 van de Nieuwe Hollandse Waterlinie uitgelegd. Ook de uiterwaarden langs de Lek, Fort Lunet aan de Snel, Fort Honswijk, Fort Everdingen, Werk aan de Groeneweg, Werk aan het Spoel en de Liniepont komen aan bod. De tentoonstelling eindigt met een foto van een zogenaamde asperge (tankversperring) en de Diefdijk, een binnendijk die nog steeds dienstdoet als volwaardige (tweede) waterkering. De tentoonstelling is geopend door Maryann Glorie-Bergmans, programmamanager Nieuwe Hollandse Waterlinie van de Provincie Utrecht en Wethouder van Vianen, Marcel Verweij.


De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste rijksmonument van Nederland en bestaat uit 45 forten, 2 kastelen en 6 vestingen en is genomineerd om op de UNESCO Werelderfgoedlijst te komen. Vanwege de strategische plek aan de Lek werd Vianen opgenomen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Je vindt hier nog de geschutsopstelling Batterij aan de zuidelijke Lekdijk, een stukje van de Diefdijklinie en het imposante torenfort Everdingen. Bovendien woonde ingenieur Jan Blanken (1755-1838) in Vianen. Hij ontwierp diverse waterwerken voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zoals de waaiersluis.


WATERJAAR De tentoonstelling "Lek en Linie" is in opdracht van de gemeente Vianen ontwikkeld door Stichting Liniebreed Ondernemen en maakt onderdeel uit van het Waterjaar Vianen. Het Waterjaar bestaat uit een reeks evenementen die alles te maken heeft met (de historie van) het water. Door een ode te brengen aan de Lek, waarachter de Vrijstad is verrezen. En tevens aan de prachtige recreatieplassen, grachten, sloten, inundatiekanalen, sluizen en het Merwedekanaal, toont Vianen haar identiteit en laat zij zien dat de stad onlosmakelijk verbonden is met het water.
Info: www.vrijstadvianen.nlen www.forten.nl.