• Culemborgse gemeenteraad

    Neeltje van Triest

Groen licht voor bestemmingsplan Spoorzone

CULEMBORG Met name het CDA deed woensdagavond tijdens de raadsvergadering nog een allerlaatste poging om het besluit over bestemmingsplan Spoorzone uit te stellen. Maar dit mocht niet baten, want met alle stemmen van de coalitie voor en alle stemmen van de oppositie tegen is de voorgenomen opknap van het stationsgebied een feit.

Neeltje van Triest

@neeltjevt

In het nieuwe plan verhuist Albert Heijn van de Boerestraat naar de westzijde van het station, komen er nog wat stationsgerelateerde winkels bij, krijgt de voormalige meubelfabriek Gelderland een nieuwe bestemming en kan er makkelijker geparkeerd worden. Daarnaast wordt van de moedermaatschappij van Albert Heijn, Ahold, gevraagd zich in te spannen om een nieuwe publiekstrekker in het vrijgekomen pand aan de Boerenstraat te vestigen.

Het CDA, de CU en de SP dienden een gezamenlijk amendement in om eerst nog een onafhankelijk onderzoek te houden naar het huidige koopgedrag in de Culemborgse winkelcentra en niet eerder een besluit te nemen voordat de raad heeft ingestemd met de nieuwe binnenstadsvisie. D66 reageerde geprikkeld op dit voorstel, omdat het al eerder in de raad is behandeld. Uiteindelijk werd het amendement dan ook verworpen.

De SP laat met een stemverklaring weten het onverstandig te vinden om een onomkeerbaar besluit te nemen terwijl een aantal zaken nog onduidelijk zijn. Het CDA benadrukt nogmaals dat het plan begon als een kans om het station te verfraaien en beter bereikbaar te maken. Nu is de partij bang dat het bouwen voor leegstand wordt. De PvdA wijst erop dat het nog 2,5 jaar duurt voordat Albert Heijn verhuist en dat de binnenstad ook nu al haar problemen kent. Het ontbreken van een fietstunnel is wel een groot gemis. Groen links wijst er op dat het nieuwe plan het reizen voor trienreizigers veel makkelijker maakt. De CU vindt dat het plan Spoorzone zoals het nu voorligt afbreuk doet aan het algemeen belang en alleen het belang van de projectontwikkelaar dient. Culemborg Centraal vindt het jammer dat er niet geluisterd is naar de andere ondernemers in de stad.

Label:

Spoorzone