• Theo van Dam
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam

Grote belangstelling voor start Warmtekeuze Culemborg

CULEMBORG Op donderdag 22 maart kwamen 250 Culemborgers naar de Gelderlandfabriek: daar presenteerden de gemeente Culemborg en Vrijstad Energie het project Warmtekeuze Culemborg. In dit project worden burgers gestimuleerd en begeleid om samen met hun buurt een keuze te maken in een manier hoe ze in de toekomst hun woning en tapwater verwarmen.

door Han Horstink

In 2040 wil de gemeente Culemborg gasloos zijn. Joost Reus, wethouder van de gemeente Culemborg, trapte de bijeenkomst af. Hij riep alle Culemborgers op om vooral mee te denken en mee te doen. De Reus: ,,Het is een enorme opgave voor ons allemaal om straks aardgas loos te gaan wonen. We willen iedereen uitnodigen om na te denken wat dit voor de eigen woning en voor de voorzieningen in de buurt betekent. We zullen met elkaar moeten besluiten wat we willen en de nodige voorbereidingen treffen, ver voordat de aardgaskraan wordt dichtgedraaid. Want niemand wil in de kou zitten. "

BEGELEID AAN DE SLAG Gerwin Verschuur, projectleider Warmtekeuze Culemborg was blij verrast door de hoge opkomst: ,,Ik ben blij dat zoveel Culemborgers de moeite namen om hiernaartoe te komen om meer over het project Warmtekeuze te horen en om vragen te stellen. Het besef groeit dat we echt met z'n allen aan de slag moeten."

Een belangrijk onderdeel van het project is de begeleiding die bewoners aangeboden krijgen om tot een goede keuze te komen. Omdat hier nog geen kant-en-klare methode voor bestaat, pakt Culemborg dit buurt voor buurt aan zodat er veel aandacht en begeleiding aangeboden kan worden.

Verschuur: ,,We stimuleren dat mensen gezamenlijk met hun buurtgenoten aan de slag gaan om gezamenlijk een warmteplan te maken voor de buurt. Samenwerken aan een gezamenlijk plan heeft een hoop voordelen. Een ervan is dat gezamenlijk ingekocht kan worden zodat de kosten lager uitvallen." Deze week wordt een start gemaakt in de buurt Eva Lanxmeer.

NU NOG VEEL ONDUIDELIJK Voor de meeste inwoners van Culemborg is dit project nog moeilijk te overzien. Tijdens de bijeenkomst waren er vragen die betrekking hadden op de verschillende opties die er zijn, het tijdstraject, de aanschaf en de kosten. Deze vragen komen allemaal aan bod in de buurtaanpak en in de online tool Omons, die ervoor zorgt dat iedereen op individueel niveau gemakkelijker inzicht krijgt in de meest passende mogelijkheden. Joanne Vink (Omons) liet deze tool tijdens de bijeenkomst zien.

Als mensen nu al vragen hebben en liever niet willen wachten tot hun buurt aan de beurt is, kunnen ze altijd terecht bij de gemeente (info@culemborg.nl) of de energiecoöperatie Vrijstad Energie (www.vrijstadenergie.nl).