• Karijn Kakebeeke

Grote opkomst bij opening Point of View

CULEMBORG In het Elisabeth Weeshuis Museum opende wethouder Fouad Sidali vrijdag 27 mei onder grote belangstelling de expositie 'Point of View | Zie jij wat ik zie?' De tentoonstelling met meer dan 100 foto's en bijbehorende verhalen is het resultaat van een fotografieproject van Karijn Kakebeeke. Zij bracht Culemborgse stadsbewoners en vluchtelingen bij elkaar en gaf ze de opdracht foto's te maken in hun omgeving. In de groep werden de foto's besproken: wat is er te zien en wat is de betekenis? Zo kwamen verrassende verschillen én overeenkomsten in zienswijzen aan het licht. Er ontstond begrip en verbinding. De deelnemers vertellen erover in een video, door middel van de foto-verhalen en dierbare voorwerpen, die men tot begin september op de museumzolder kan zien. www.weeshuismuseum.nl en www.ziejijwatikzie.nl.