• THEO VAN DAM CULEMBORG

Grote Oranjefonds subsidie voor opzetten Culemborgse Schoolorkesten

CULEMBORG Vanaf komend schooljaar kunnen 60 leerlingen uit groep 7 en 8, deelnemen aan het project Culemborgse Schoolorkesten. Elke deelnemer ontvangt een jaar lang gratis muziekles van een professionele muziekdocent, op een instrument van zijn of haar keuze. Naast deze muziekles ontvangt de deelnemer ook een jaar lang gratis orkesttraining. Op deze wijze leren kinderen op het muziekinstrument van hun keuze samen spelen in een orkest. Op 29 juni 2016 treden de Culemborgse Schoolorkesten op in theater de Fransche school in Culemborg.

De aanmelding voor deelname aan het project loopt via de leerkrachten van groep 7 en 8. Samen met de leerkracht dient een leerling een kort filmpje te maken waarin hij uitlegt waarom hij graag (samen) muziek wil leren maken. Voor de herfstvakantie vindt de selectie plaats en na de herfstvakantie starten de muzieklessen en de orkesttrainingen.

GEKOZEN UIT 110 VOORSTELLEN Kunst Educatie Culemborg (KEC), Koninklijke harmonie Pieter Aafjes, de Brede school Culemborg en de gemeente Culemborg schreven in april van dit jaar het projectvoorstel voor het realiseren van Culemborgse schoolorkesten. Het projectvoorstel werd ingediend bij het Oranjefonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het KEC is initiatiefnemer en verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma Kinderen Maken Muziek. In totaal werden er 110 projectvoorstellen ingediend bij het Oranjefonds. Er konden slechts 25 voorstellen worden gehonoreerd. Tot grote vreugde van de Culemborgse aanvragers zat daar ook het voorstel voor het opzetten van de Culemborgse Schoolorkesten bij.

Het Oranjefonds financiert twee jaar lang de opzet van de Culemborgse Schoolorkesten. In schooljaar 2016/17 kunnen 120 leerlingen deelnemen aan het project, ook leerlingen uit de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Vanaf september 2017 moet het project met hulp van sponsoren en subsidieverstrekkers zelfstandig verder draaien.

Koningin Maxima's wens

Het programma Kinderen Maken Muziek, heeft als doel kinderen in Nederland, in groepsverband, een muziekinstrument te leren spelen. Het programma werd in mei 2011 door Koningin Máxima gelanceerd. Koningin Máxima benadrukte tijdens de lancering van het programma in haar toespraak dat muziek zorgt voor plezier en ontwikkelingskansen bij kinderen. Koningin Máxima's wens is duizenden kinderen in Nederland een muziekinstrument te laten bespelen. Met het projectvoorstel Culemborgse Schoolorkesten kunnen de komende twee jaar ruim 180 leerlingen samen muziek leren maken.

Wethouder Joost Reus van de gemeente Culemborg is erg blij met het initiatief: ,,Ik vind het geweldig dat kinderen uit Culemborg de kans krijgen om een instrument te leren bespelen. Ik hoop dat veel kinderen meedoen. Muziek maken is leuk, maar samen musiceren is nog veel leuker!"