• Voor Santé tekende Ron Axt, voor het ziekenhuis bestuurder Marc Hendriks, voor stichting Zorgcentra Rivierenland Jolenta Rauch, voor Zorgcentra De Betuwe Ruth Maas en voor de CHE bestuurder Harmen van Wijnen.

    ZRT
  • ZRT
  • Voor Santé tekende Ron Axt, voor het ziekenhuis bestuurder Marc Hendriks, voor stichting Zorgcentra Rivierenland Jolenta Rauch, voor Zorgcentra De Betuwe Ruth Maas en voor de CHE bestuurder Harmen van Wijnen.

    ZRT
  • ZRT

HBO-verpleegkunde Rivierenland gaat van start

TIEL De eerste HBO-opleiding in Rivierenland is een feit. Ziekenhuis Rivierenland, de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Santé Partners (STMR), stichting Zorgcentra Rivierenland en Zorgcentra De Betuwe gaan hiertoe samenwerken. Woensdag 13 juni is in het ziekenhuis daarvoor een overeenkomst ondertekend.

Het doel van deze samenwerking is de instroom van hoger opgeleide verpleegkundigen in de zorginstellingen in Rivierenland de komende jaren te vergroten. Dit doel wordt bereikt door in samenwerking tussen de CHE en de zorginstellingen in Rivierenland om zo een interessant aanbod te formuleren voor voltijd-HBO studenten verpleegkunde: zo kunnen ze in deze regio wonen, leren en werken. De praktijk kunnen ze dichtbij huis opdoen in de samenwerkende instellingen, theorie wordt in de eerste jaren geleerd in Ede. Aankomend studenten worden vooral in de regio gezocht en ook actief benaderd.

Voor Santé tekende Ron Axt, voor het ziekenhuis bestuurder Marc Hendriks, voor stichting Zorgcentra Rivierenland Jolenta Rauch, voor Zorgcentra De Betuwe Ruth Maas en voor de CHE bestuurder Harmen van Wijnen.

Dat gebeurde op een bijeenkomst waar onder meer gemeentebestuurders van Tiel, Lingewaal, Culemborg en Geldermalsen aanwezig waren, en vertegenwoordigers van tal van instellingen op gebied van zorg en gezondheid uit het rivierengebied.

MEER MEDEWERKER NODIG Er is veel behoefte aan hoger opgeleide verpleegkundigen, sprak Marc Hendriks: ,,We hebben in onze instellingen veel mensen met veel verschillende kwaliteiten en vaardigheden. Maar we hebben meer en meer medewerkers nodig die kunnen nadenken over hóe we die kennis en vaardigheden inzetten. In ons ziekenhuis streven we daarom naar 30 procent HBO-opgeleide verpleegkundigen. Deze samenwerking en dit aanbod is een manier waarop we studenten kunnen binden en boeien. Zo kunnen we voorkomen dat ze wegtrekken naar andere steden. Want we hebben ze nodig, personeelstekorten in de zorg zullen alleen maar toenemen. We bieden de studenten ook banen aan. Alle samenwerkingspartners zijn er inmiddels van overtuigd dat we dit alleen doen slagen door samen te werken. We hebben iedereen nodig: niet alleen de CHE, ook het ROC, de gemeenten, de middelbare scholen en de zorgsector in het gebied. Samen de schouders eronder, dat laten we met het tekenen van dit contract zien."