• Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody

Henk Witte (57) nieuw commissielid Culemborg van Nu

CULEMBORG Culemborg van Nu heeft er een nieuw commissielid bij: Henk Witte. Na de gebruikelijke controle van de geloofsbrieven en het afleggen van de eed, is hij op donderdag 22 november door de raad benoemd tot commissielid.

door Tanja Moody

Elke fractie heeft één tot meerdere commissieleden. Een commissielid ondersteunt zijn of haar fractie bij de inhoudelijke bespreking van onderwerpen en neemt deel aan meningsvormende vergaderingen. Een commissielid staat op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van die politieke partij. De huidige fractie van Culemborg van Nu bestaat uit drie leden: fractievoorzitter Peter Bos, Noël Bos en Ahmed Salama.

WIJKGERICHT WERKEN Henk Witte (57) is nummer 13 op de lijst. Als betrokken burger ziet hij het belang van wijkgericht werken en daar ligt de grote kracht van Culemborg. Volgens hem moeten bewoners meer hun eigen wijk kunnen besturen en de gemeente meer daarin faciliteren. In het dagelijkse leven heeft hij 35 jaar gewerkt als specialist industriële automatisering maar is hij vanwege een spierziekte 100% arbeidsongeschikt. Als vrijwilliger is hij actief als fotograaf en voorlichter bij de Sjögren patiëntenvereniging en de Myositisgroep van Vereniging Spierziekten Nederland.