Herbestemming voor RK Barbarakerk

CULEMBORG - De RK Barbarakerk in Culemborg gaat zijn oorspronkelijke functie verliezen. De Suitbertusparochie is actief op zoek naar herbestemming van het kerkgebouw. „We kunnen er nog wel een paar jaar blijven kerken, maar op een gegeven moment zijn de kosten niet meer op te brengen en houdt het op", zegt Maarten Grasveld, voorzitter van de RK gemeenschap Heilige Barbara. In 2011 is de parochie gefuseerd met zeven andere parochiën in de West-Betuwe. Het nieuwe bestuur van de Suitbertusparochie heeft de kerk in Rhenoy al verkocht en die in Rumpt is onlangs te koop gezet. Lees in de Culemborgse Courant van woensdag 19 november over de achtergronden en toekomst van de RK Barbarakerk.