• KCB Culemborg

Het OndernemersLab verhuist

CULEMBORG Ruim een jaar geleden startte het OndernemersLab op het terrein van Bouwbedrijf In den Eng aan de Parallelweg West. John in den Eng bood een groep startende ondernemers onderdak om in een leegstaande loods als startende ondernemer te experimenteren. Het werd een broed- en ontmoetingsplaats voor ondernemers die laagdrempelig zelf aan de slag wilden met hun initiatief. Een springplank naar ondernemerschap en een stap om tot een andere vorm van gebiedsontwikkeling te komen.

In de loods starten afgelopen jaar verschillende ondernemers. Peter Voshol (Brood Leeft) opende een bakkerij voor natuurbrood, Camiel Heunks (C-ZWAM) startte een kwekerij voor de kweek van oesterzwammen op koffiedik (uit Culemborg) en Edo Cvitko vestigde in de loods zijn werkplaats voor las- en smeedwerk. Gerdien Dijkstra bouwde haar tiny house van gebruikt materiaal, Channa Cohen Stuart (Terra Archeologie) creëerde een plek voor het conserveren van archeologische vondsten en Fabian Stouten experimenteerde met de bouw van elektrische auto's met zonnecellen. Kortom, een divers geheel van initiatieven.

NIEUWE PLEK Binnenkort zullen de ondernemers ruimte moeten maken voor de verdere ontwikkeling van het stationsgebied. Bouwbedrijf In den Eng bood hen een andere leegstaande loods aan, maar deze bleek voor een aantal ondernemers minder geschikt. Vanuit de startende groep zal daar alleen de tiny house worden afgebouwd. De andere ondernemers hebben een nieuw onderkomen gevonden, direct aan de overkant, in de voormalige meubelfabriek van Van Gaasbeek & Van Tiel. Hier zal het Lab opnieuw bruisen en ontstaat mogelijk kruisbestuiving met onder andere de Coöperatie van Makers.

SPOORZONE Voor de ondernemers uit de loods van In den Eng betekent het geen definitief afscheid van de plek waar ze zo'n mooie kans kregen. Ze zullen betrokken blijven bij de ontwikkelingen van de Spoorzone en meewerken aan het presenteren van een aantrekkelijke stad. Ook John In den Eng blijft na dit experiment open staan voor vernieuwend ondernemerschap en verbindingen. Rosita Setz (voorzitter KCB) is blij dat het OndernemersLab en andere startende ondernemers vanuit de Spoorzone een economische, sociale en (re)creatieve waarde aan Culemborg kunnen toevoegen.

STARTERS GEZOCHT Nieuwe duurzame en innovatieve initiatieven zijn in het OndernemersLab welkom. Personen die een onderneming willen starten kunnen in het Lab onderzoeken of er een afzetmarkt voor hun product of initiatief is en of het ondernemerschap bevalt. Info: Channa Cohen Stuart channacs@icloud.com of Peter Voshol broodleeft@gmail.com.

Op de foto van links naar rechts: Edo Cvitko, Camiel Heunks, Peter Voshol, Fabian Stouten en Channa Cohen Stuart.