• Collin Stolwijk (l) en Koen Tangelder

Hulp aan Culemborgse ondernemers via '155-red-een-bedrijf'

CULEMBORG De gemeente Culemborg en het IMK gaan samenwerken om het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen. Doel van dit initiatief is om tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar (financieel) weer verkeren, of daarin terecht dreigen te komen. Met het initiatief '155-red-een-bedrijf' kunnen ondernemers uit Culemborg kosteloos terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning.

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers in nood te laat (financiële) hulp zoeken bij de gemeente uit schaamte of onwetendheid. Daarom is er een website en een telefoonnummer, waar ondernemers gemakkelijk om hulp kunnen vragen. De ondernemer kan daarna direct aan de slag om samen met een adviseur van het IMK naar oplossingen te zoeken. De problemen zijn vaak heel divers en kunnen liggen op het vlak van bedrijfsvoering, commercie en/of financiën.

Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke pijler van de regionale economie. Collin Stolwijk, wethouder werk en inkomen van de gemeente Culemborg: ,,Als gemeente vinden we het belangrijk de lokale economie en werkgelegenheid daar waar we kunnen te stimuleren. En inwoners en bedrijven die het nodig hebben tijdig te helpen om (financiële) problemen of erger te voorkomen. Ik hoop dat we via 155-red-een-bedrijf ondernemers die dat nodig hebben hulp kunnen bieden op tijd het tij te keren."

Han Dieperink, algemeen directeur IMK: ,,Uit de praktijk blijkt dat ondernemers bij probleemsituaties vaak de weg niet kennen, of die weg te laat vinden en dat leidt onnodig vaak tot bedrijfsbeëindiging. Daarom hebben we vanuit het IMK het initiatief genomen om de eerste hulplijn '155-red-een-bedrijf' in te voeren met als doel om eerder in het traject de ondernemer te ondersteunen."

Koen Tangelder, regiomanager Midden bij IMK: ,,Het is van essentieel belang om ondernemers die het moeilijk hebben eerder in beeld te krijgen en daarin staan we de gemeente Culemborg graag bij. Ondernemers hebben behoefte aan een ervaren adviseur die de juiste analyse kan maken en met effectieve oplossingen kan komen. Door er tijdig bij te zijn, kan het tij vaak nog worden gekeerd, soms door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)."

Ondernemers uit Culemborg waarvan de continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met het telefoonnummer: 088-9990155, of 24 uur per dag via internet: www.155.nl

Over IMK

IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) begeleidt ondernemers op cruciale momenten in de levenscyclus van de onderneming: van start tot verantwoorde bedrijfsbeëindiging. In goede en in slechte tijden. Daarbij staat de ondernemer met zijn of haar talenten en passie centraal en wordt intensief samengewerkt met gemeentelijke organisaties en financiële instellingen. Om deze taak goed te kunnen vervullen, beschikt IMK in heel Nederland over regionale teams met meer dan 100 experts, met branche- en regio specifieke deskundigheid op het gebied van ondernemerschap en publieke en private microfinanciering. Meer dan 30.000 ondernemers in Nederland werden eerder met succes geadviseerd en/of begeleid door IMK. www.imk.nl