• Dicky Nieuwenhuis (tweede van links) volgt geconcentreerd het raadsdebat

    Brigitte Vergouwen

Huur De Fransche School verlengd

CULEMBORG De huur van De Fransche School is door de raad verlengd tot eind juni 2019. Dit heeft de Raad donderdag 8 juni besloten.

 

door Brigitte Vergouwen

 

De Fransche School had om verlenging van het huurcontract gevraagd. Zij had ook een aanvraag ingediend voor een bijdrage van 25.000 euro aan exploitatiekosten voor de huur van het gebouw voor langere tijd en nogmaals een bijdrage van 25.000 euro  voor het professionaliseren van haar organisatie gedurende 5 jaar.

Dicky Nieuwenhuis, voorzitter van De Fransche School, reageert: ,,Ik ben blij met de verlenging van de huur. Het is logisch dat de raad de opdracht aan het college heeft gegeven te onderzoeken wat de kosten zijn die De Fransche School maakt en wat wij denken nodig te hebben aan investeringen." De raad en wethouder Reus deden een oproep aan de Fransche School om met concrete cijfers te komen. Ook vroeg de raad aan het college de mogelijkheden te onderzoeken en daarbij de kosten in kaart te brengen van de twee mogelijkheden voor wat betreft het beheer van het gebouw.

De twee mogelijkheden zijn: het gebouw in eigen beheer houden of het gebouw onderbrengen in een gebouwenstichting. In beide gevallen huurt De Fransche School het gebouw.

 

Meer informatie in de krant van 14 juni.