• Volgens Rinske van Noortwijk, raadslid D66, derde van lnks, en het landelijk initiatief #ikverfris moet de gemeente inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken. Hier raad en gemeente op excursie naar voorbeelden van gebiedsontwikkeling door inwoners in Almere en Kampen.

    Anne-Louise Vader
  • Connny de Laat, kandidaat-raadslid GroenLinks

#Ikverfris vernieuwt democratie

CULEMBORG ,,Het is vreemd dat 21 raadsleden beslissen wat er met de 70 miljoen euro voor Culemborg gebeurt", begint Rinske van Noortwijk, raadslid D66 ,,En dat de enige invloed van inwoners is: stemmen op die 21 mensen, en hopen dat die de juiste keuzes maken.... Dit moet anders. Het initiatief #Ikverfris sluit hier mooi op aan."

door Brigitte Vergouwen

#Ikverfris, voluit '#Ik verfris de lokale democratie!' is een landelijk initiatief van Hein Albeda, deelnemer aan het Democratic Challenge van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij willen (kandidaat-)raadsleden en wethouders inspireren en uitdagen mee te werken aan een vernieuwende democratie waarin de burger meer zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgt.

Aanleiding is onvrede onder de Nederlandse bevolking dat de overheid niet naar hen luistert en ambtenaren vanuit haar ivoren toren bestuurt.

Van Noortwijk is deelnemer. ,,Het Nederlandse democratische systeem is al eeuwenoud. Het gaat ervan uit dat de inwoner handelt uit eigen belang en de overheid uit algemeen belang. Dat is achterhaald. Inwoners willen steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor het algemeen belang en hebben voldoende kennis in huis. Het initiatief #Ikverfris sluit hier mooi op aan."

#Ikverfris is een duwtje in de rug voor bestuurders voor het betrekken van inwoners bij hun werkzaamheden. Op de site van #Ikverfris staan negen beloftes die hieraan bijdragen en laat zien wie deze heeft ondertekend.

BELOFTES Van Noortwijk heeft de beloftes ondertekend. Haar beloftes zijn: inwoners krijgen invloed op de begroting, inwoners beslissen mee in grote besluiten en we moeten maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemers omarmen en meer samen op trekken. De gemeente komt steeds meer in de rol van 'mogelijkmaker'. Zorgen dat inwoners eerder en vaker mee kunnen doen. Met als uiteindelijke doel: een leefbare, sociale en duurzame stad." Van Noortwijk ziet ook de valkuil ,,Zelfredzaam is een veelenoemd begrip. Niet iedereen is dat en dan moet er goede hulp zijn. En je moet je best doen om ook de stem te horen van mensen die, om welke reden dan ook, niet vanzelf meedoen."

,,Vernieuwing in de democratie is niet tegen te houden en Culemborg is al op weg. Het bewustzijn is er. Initiatieven zoals stadsgesprekken, het cultuurbudget, budget voor duurzame initiatieven en het zwembad zijn voorbeelden. Het heeft ook tijd nodig en we leren van onze 'fouten'. Ik heb alle vertrouwen dat het gaat lukken."

Inmiddels hebben ook twee kandidaat-raadsleden Josefien Rooks (D66) en Conny de Laat (GroenLinks) en raadslid Tim de Kroon (GroenLinks) de beloftes van #Ikverfris ondertekend. De Laat is actief geweest bij burgerinitiatief Cocreatie Culemborg ,,Dit initiatief sluit aan bij wat leeft in de stad en maakt co-creatie met bewoners makkelijker mogelijk. Door optimaal gebruik te maken van kennis en kunde in de stad en enthousiast samen te werken, ontstaat als vanzelf meer verbinding en kwalitatief beleid waarvoor meer draagvlak is. Ik roep andere raadsleden en ook bewoners op om 'ik verfris' te ondertekenen!"