• familie Andropov

'IND zet landsadvocaten op Andropov zaak'

CULEMBORG In de zaak van de na 17 jaar uitgezette Culemborgse familie Andropov, zijn nu ook de oudste kinderen Denis (10) en Maksim (14) gehoord.

door Simon Dijk

Juist hun ervaringen en het advies van deskundigen zijn van belang in de zitting over de uitzetting van het gezin die op 24 oktober dient. Want was uitzetting, zonder hun lopende processen in Nederland te kunnen afwachten, wel rechtvaardig en niet schadelijk voor kind en gezin? Dat de IND groot belang hecht aan deze zaak blijkt uit de inzet van twee topadvocaten. Kinderrechten en asielrecht zullen in de rechtbank Utrecht zo hun rol spelen.

KINDERVERHAAL Susanna van Citters, contactpersoon van de familie, vind het belangrijk dat nu de ervaringen van de kinderen worden verteld. Denis deed dit al via een 'spelenderwijs' gesprek bij de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) in Den Bosch. Maksim op een alternatieve manier: via open vragen die hij samen met zijn mentor en ambulant begeleider mocht beantwoorden. Juridisch adviseur van de familie, Frank King merkt dit aan als het 'Kinderverhaal'.

Na haar emotionele oproep aan staatssecretaris Harbers om de situatie van de kinderen serieus te bezien, stelt Van Citters: ,,Het is goed dat de IND een alternatief vond voor het horen van Maksim. Hun arts bevestigde eerder dat Maksim een aangeboren taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Nu kon hij in een meer ontspannen situatie zijn verhaal doen." (TOS is een ernstige belemmering om een taal te leren en zich persoonlijk en maatschappelijk te ontwikkelen).

ASIEL EN KIND Dat er meer rekening gehouden moet worden met de rechten van het kind in asielzaken, daar zijn de Kinderombudsman en deskundigen het volkomen over eens. Uitzetting is schadelijk voor kinderen die hier geworteld zijn. Nu al komen 75 gemeenten op voor een Kinderpardon wat geen wassen neus is. 100.000 mensen tekenden hier landelijk voor. De hoop is dat ook de rechtbank Utrecht hier rekening mee houdt en dat niet de angst voor precedentwerking zal heersen. Om zo rechtvaardigheid te laten spreken.

Voor praktische (financiële) steun aan de familie Andropov: www.uitgezet.nl.