Informatieavond over gymnasium op Lek en Linge

CULEMBORG Wie in groep 8 zit en straks een échte uitdaging zoekt, voelt zich op het gymnasium van openbare regionale schoolgemeenschap Lek en Linge in Culemborg als een vis in het water. Deze studierichting, al dan niet tweetalig, is voor leerlingen die meer kunnen en willen. Op 15 december is er een speciale informatieavond voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders.

De docenten van Lek en Linge vertellen maar al te graag hoe boeiend en leuk het gymnasium is. ,,Hier verbreed je je horizon", zegt gymnasiumcoördinator Floor de Ronde. ,,Dat gebeurt niet alleen via inspirerende vakken, maar ook door excursies en reizen. Je leert verbanden leggen." Kenmerkend voor het gymnasium zijn de vakken Grieks en Latijn. Docent klassieke talen Dick van de Vrie licht een tipje van de sluier: ,,Je maakt kennis met de wereld van de oudheid en ziet tevens de verrassende gelijkenis met de tegenwoordige tijd. Klassieke talen betekent ook puzzelen. En als je maar doorzet, vind je het antwoord." Leerlingen vinden het volgens hem altijd leuk om mee bezig te zijn. ,,Neem het herkennen van een woord als chirurg. Dat betekent letterlijk handwerksman en komt van het Griekse 'cheir' (hand) en 'ourgos' (werker)."

Susan van de Pol, ook docent klassieke talen, vult aan: ,,Latijn zie je nog overal terug, vaak zonder dat je het door hebt. Klassieke talen maken het beslist makkelijker om later verder te gaan in andere talen. Deze vakken zijn heel actueel. Hier doe je iets, dat lang niet iedereen doet."

Het gymnasium is uiteraard méér dan alleen de talen, benadrukt Floor de Ronde. ,,Als je meer wilt, kom je op het gymnasium echt verder. Ook bieden we het nieuwe vak 'Variae Artes', dat geen enkele school heeft. Dat krijg je al in de brugklas."

Op 15 december leerlingen uit groep 8 en hun ouders vanaf 19.15 uur welkom op Multalulilaan 6. Er ís keus uit drie workshops. Verdere informatie en aanmelden op www.lekenlinge.nl bij 'Aanmelden activiteiten groep 8'.