Ingezonden: Geen spreekrecht voor initiatiefnemers Ambachtsschoolpad

Bezint, eer ge begint als je in het Gemeentenieuws van Culemborg over een beslissing leest, die in jouw ogen onterecht is. In oktober 2014 las ik dat de Commissie Naamgeving, onder voorzitterschap van burgemeester Van Schelven, aan het nieuwbouwproject aan de Willemslaan de straatnamen Frisopad en Constantijnlaan had toegekend. Bij nader onderzoek bleek hier sinds mei 2014 ook al een Frisolaan te zijn. Drie namen die helemaal niet refereren aan de scholen die daar 65 jaar lang hebben gestaan.

Ik dacht meteen aan de vele oud-leerlingen en oud-docenten die aan de Ambachtsschool, Nijverheidsschool, Scholengemeenschap, Da Vinci en tenslotte O.R.S. Lek en Linge, mooie herinneringen hebben gehad. Zo bezochten tientallen oud-leerlingen met een (film)camera het schoolgebouw voordat het in de weken van de zomer van 2011 werd gesloopt en enkelen namen zelfs souvenirs mee naar huis….

Hun school stond aan de basis van de grote ontwikkeling van Culemborg: duizenden vakmensen in spé werden door deze school afgeleverd aan de plaatselijke staalindustrie, meubelmakerij, bouwbedrijven, garages, middenstand en verzorgingshuizen.

Voor een blijvend aandenken moest actie worden gevoerd en in korte tijd mobiliseerde ik veel oud-collega's en leerlingen, die meeleefden en bezwaarschriften indienden. Ondertussen kregen alle politieke partijen in Culemborg een brandbrief van mij, waarop er overigens slechts vijf reageerden….

Sympathisanten stuurden ingezonden brieven naar de CC, waarin ze ook aandacht vroegen voor deze kwestie. Uiteindelijk hebben mijn 84-jarige collega en ik een bezoek gebracht aan de burgemeester, maar van een handreiking was nauwelijks sprake.

Ondanks onze inspanningen heeft het College toch het advies van de Commissie Naamgeving in dezen overgenomen. Vrijwel alle bezwaarschriften hiertegen zullen niet ontvankelijk worden verklaard, omdat zij slechts bestaan uit emotionele betrokkenheid en die is niet objectief meetbaar, volgens de gemeentelijke jurist.

Om onze visie nog duidelijker te maken, wilden we gebruik maken van het spreekrecht bij een raadsvergadering. Helaas blijkt dan dat dit op grond van art.18 van het Reglement van Orde uit 2011 niet meer mogelijk is. Het woord mag niet worden gevoerd 'over een besluit van B&W, waartegen bezwaar is gemaakt'. Ook een brief naar B&W en Gemeenteraad valt hieronder.

Het zou het College sieren als zij zich niet verschuilen achter deze regelgeving en gemeentelijke verordeningen en het Frisopad alsnog willen omdopen tot Ambachtsschoolpad. Men dupeert hiermee geen bewoners, want er staan geen huizen aan dit pad waar het eerste schoolgebouw vroeger stond. Iedereen die de school een warm hart toedraagt, krijgt een blijvende herinnering en bovenal is het een eerbetoon aan alle vaklieden die deze school heeft voortgebracht.

Door een positieve beslissing toont het College aan, dat een reëel burgerinitiatief wel degelijk alle moeite loont.

Richard van de Velde

Beusichem