• BDU Media

INGEZONDEN: Rioleringplan

Met alle respect voor ons gemeentebestuur. In de Culemborgse courant van 13 maart jl wordt melding gemaakt van een nieuw rioleringplan. Daarin wordt zelfs genoemd dat hierin voorbereidingen zijn getroffen op de verandering van het klimaat. Hoeveel onzin kan je verkopen? Alsof de gemeente inzicht heeft op klimaatverandering. Utopia ten top. Volksverlakkerij.


Wij moeten afscheid nemen van een dergelijk bestuur. Staan totaal naast de werkelijkheid. Hooguit kunnen ze aangeven dat de huidige riolering niet voldoet op basis van verwachtingen.


Ton van Gaalen
Culemborg